Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Wartość naszej woli nadaje złączenie jej z wolą Bożą tak, iżby niczego nie chciała, jeno tego, czego chce Jego Boski Majestat. "

św. Teresa od Jezusa

Dnia 23 kwietnia 2016 r. swą Uroczystą Profesję Zakonną złożyła - na ręce Wikarii klasztoru Matki Marii Jadwigi od Chrystusa Króla - s. Maria Agnieszka od Najświętszego Człowieczeństwa Chrystusa.

Eucharystii przewodniczył o. Piotr Neumam OCD (Delegat Prowincjała d/s Mniszek). Obecni byli licznie zgromadzeni kapłani i zakonnicy zaprzyjaźnieni od lat z s. Agnieszką oraz naszą wspólnotą. W imieniu Ks. Biskupa Ordynariusza w uroczystości wziął udział ks. Jacek Uchan – kapelan naszej wspólnoty.

Oprawę liturgiczną i muzyczną przygotowali nasi przyjaciele muzycy, a nad całością czuwał Poldek Twardowski oraz Julia i Grzegorz Kopala. Po Eucharystii przy wystawionym Najświętszym Sakramencie poprowadził on modlitwę wielbienia licznie ubogaconą śpiewem i muzyką.

W dniach 14-15 kwietnia 2016 r. z wizytą braterską przybył do naszej wspólnoty O. Saverio Cannistra OCD - Generał Zakonu Braci i Sióstr Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Towarzyszyli – O. Rafał Wilkowski OCD - sekretarz ds. mniszek w Kurii Generalnej oraz O. Kazimierz Morawski OCD – karmelita bosy pracujący obecnie na Litwie.

O. Generał, w klimacie braterskiej radości i troski o dobro Zakonu oraz poszczególnych wspólnot, odpowiadał na nasze liczne pytania, dzielił się swoim doświadczeniem wieloletniego formatora i przełożonego oraz umiłowania Boga i modlitwy.

16 stycznia 2016 roku, w naszym Klasztorze Maryi Matki Nadziei i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku odbyła się pierwsza, historyczna uroczystość profesji wieczystej, którą złożyła siostra Maria od Jezusa. Dla naszej młodej i maleńkiej wspólnoty fundacyjnej był to moment wyjątkowy, czas pełnego doświadczenia nadzwyczajnej łaski Pana. Czas – tak bardzo przez nas wyczekiwany…

Kiedy dokładnie przed rokiem odeszła do Wieczności nasza siostra Maria Wiesława od Trójcy Przenajświętszej, ks. Bp Romuald Kamiński głoszący Słowo w czasie Mszy żałobnej powiedział, że to odejście czyni naszą wspólnotę pełną, zakorzenioną na tym miejscu. Czas przygotowań do profesji, czas oczekiwania na nią, obudził w nas poczucie, że ta pełnia zyskuje swój realny kształt poprzez pierwsze złożone w ełckim Karmelu śluby uroczyste.

Czytaj więcej...

Osoby konsekrowane świadkami Miłosierdzia

Drodzy Bracia i Siostry,

Liturgia święta Ofiarowania Pańskiego przypomina nam scenę, w której Maryja i Józef przynieśli do Jerozolimy Dzieciątko Jezus, aby – zgodnie z prawem żydowskim – poświęcić je Bogu. Kiedy Jezus umierał na krzyżu okazało się w pełni, że nie był to jedynie rytuał. Ofiarowując swe życie, objawił światu Boże miłosierdzie.

Bez odniesień do Boga, który jest Miłością Miłosierną i który tej Miłości uczy każdego wierzącego, prawdy Ewangelii nie będą przekazywane i nie napełnią świata radością z tego, że: „[…] nasze oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów” (Łk 2,30-31).

Ofiarowanie Jezusa w świątyni, które dzisiaj wspominamy, jest pierwszą manifestacją Miłości Miłosiernej i zapowiedzią Jego ofiary, którą złoży za zbawienie świata pod koniec swojego życia.

Czytaj więcej...