Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Pan kocha serca radosne, dusze zawsze uśmiechnięte. "

św. Teresa od Jezusa

Aktualności

ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Kochane Siostry w Chrystusie Panu!

Radują się serca nasze z otrzymanego powołania, w którym objawia się przeogromna wielkość Chrystusa królującego i nieograniczona moc Ducha Świętego działającego przedziwnie w Kościele. Ten wspaniały dar to inicjatywa Boga, to łaska uzdalniająca nas do głoszenia i świadczenia o tym, czego dokonuje w nas Ojciec przez Syna w Duchu Świętym swoją miłością, swoją dobrocią, swoim pięknem.

Uwiodłeś mnie Panie. A ja pozwoliłem się uwieść! (por. Jer 20,7) W tym szczególnym i wyjątkowym Roku w Kościele powszechnym, poświęconym życiu konsekrowanemu na całym świecie, łączymy się duchowo ze wszystkimi, którzy dali się uwieść Chrystusowi i poszli za Nim. Ta przygoda miłości z Chrystusem prowadzi do radosnego głoszenia życiem i słowem, piękna ubóstwa w duchu i czystości serca, posłuszeństwa i wolności w służbie braciom. (por. Rozpocząć na nowo od Chrystusa, nr 45).

Czytaj więcej...

Drodzy Siostry i Bracia,

Z woli papieża Franciszka od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 roku do 02 lutego roku 2016 w całym Kościele będzie trwał Rok Życia Konsekrowanego. Będzie on przeżywany pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”.

Ogłaszając ten Rok w listopadzie 2013 r. papież powiedział: „życie konsekrowane jest złożone, jest pełne łaski ale i grzeszności. W tym roku pragniemy uznać i wyznać nasze słabości, pragniemy też z mocą pokazać światu ile wśród nas jest świętości i żywotności. Jak wiele jest świętości ukrytej w naszych domach, klasztorach, ale przez to nie mniej owocnej, która sprawia, że konsekrowani są “żywymi ikonami Boga” po trzykroć Świętego.

W całym świecie żyje obecnie ok. 950 tys. osób konsekrowanych, czyli sióstr zakonnych, braci i ojców, osób należących do Instytutów Świeckich i do Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego. Warto sobie uświadomić że jest ich ponad dwa razy więcej niż kapłanów (410 tys.). Wszystkie te osoby oddają całych siebie na służbę Bogu i ludziom poprzez naśladowanie Jezusa na drodze rad ewangelicznych. Bez ich świadectwa i poświęcenia trudno sobie wyobrazić życie Kościoła. Mówił o tym 2 lutego 2013 roku papież Franciszek: Pomyślmy jednak, co by było, gdyby zabrakło sióstr zakonnych w szpitalach, na misjach, w szkołach. Wyobraźcie sobie Kościół bez sióstr zakonnych! Nie można sobie tego wyobrazić. One są tym darem, tym zaczynem, który prowadzi naprzód Lud Boży.

Czytaj więcej...

1 października 2014 roku minęła 10 rocznica przybycia naszej wspólnoty do diecezji ełckiej. Uroczystej Mszy Św. odprawionej w naszej domowej kaplicy przewodniczył Ks. Bp Jerzy Mazur SVD. Obecny był również Ks. Bp Romuald Kamiński, zaprzyjaźnieni kapłani i diakoni, siostry zakonne oraz nasi przyjaciele. 

Z tej okazji pragniemy wyrazić naszą wdzięczność wszystkim, którzy od początku są z nami - wspierając nas swymi modlitwami i ofiarami, pomagając nam swym zaangażowaniem i pracą budować nasz klasztor w jego wymiarze zewnętrznym oraz wewnętrznym...

Jesteście naszą duchową Rodziną zakorzenioną w Bogu i umacniającą się przez wzajemną modlitwę, cierpienie i troski, ale także przez wspólne radowanie się z wielkich dzieł, jakie Pan Bóg stale dokonuje w Waszym i naszym życiu. 

Niech Dobry Bóg nieustannie obdarza Wszystkich swą miłością i błogosławieństwem.

 

 

15 sierpnia 2012 r. w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w łączności z tysiącami pielgrzymów świętujących w Częstochowie ruszyłyśmy na szlak I Karmelitańskiej Pielgrzymki na Jasną Górę „W klauzurze ku Jasnej Górze”.

Wiara szlak wyznacza” przypominał nasz hymn pielgrzymkowy. I tak, wiarą wiedzione, po błogosławieństwie Naszej Matki ruszyłyśmy na szlak ścieżkami naszego klauzurowego ogrodu. Towarzyszył nam śpiew Godzinek i pieśni. Były konferencje i rozważania „w drodze”, był Różaniec śpiewany przy akompaniamencie gitary. Nie zabrakło nawiedzenia naszych małych Sanktuariów – kapliczek z ikonami Chrystusa Zmartwychwstałego, Maryi Matki Miłosierdzia i świętego Józefa. Wypłynęłyśmy na głębię łodzią śpiewając: nie bój się, jest przy tobie Chrystus.

Czytaj więcej...