Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Rzecz to jasna, że im większe ktoś nam wyświadczył dobrodziejstwa, tym więcej będziemy go miłować. Słuszną więc jest rzeczą i wielką zasługą pamiętać zawsze o tym, że od Boga mamy byt i nasze istnienie, że On nas stworzył z niczego i zachowuje nas, że wszystkie dobrodziejstwa swojej Męki i śmierci nam przygotował i w pogotowiu trzymał dla każdego z nas dziś żyjących, na długo przedtem, nimnas stworzył. "

św. Teresa od Jezusa

Dnia 26 kwietnia 2018 r. podczas Eucharystii J.E. Ks. Bp Jerzy Mazur SVD na mocy zezwolenia Stolicy Apostolskiej dokonał uroczystego kanonicznego erygowania naszego klasztoru Mniszek Bosych Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Witynach k/Ełku.

Od tej chwili nabyłyśmy wszelkie prawa i obowiązki właściwe klasztorom Naszego Zakonu stając się w pełni autonomiczną wspólnotą Karmelitanek Bosych, a nasza grupa fundacyjna już na stałe przynależy do klasztoru pw. Maryi Matki Nadziei i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Witynach.

Wdzięczne Bogu za ten niewysłowiony dar, pragniemy nieustanną modlitwą, ofiarą i życiem ukrytym przed oczami świata w klauzurze karmelitańskiej, wypraszać wszelkie potrzebne łaski tym, którzy z nadzieją zwracają swe serca ku Bogu, tym, którzy Go szczerze poszukują oraz tym, którzy jeszcze nie odkryli skarbu wiary i przynależności do Kościoła Świętego...