Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa O, piękności, która przewyższasz wszelkie inne piękności! Nie raniąc, boleść zadajesz, i boleśnie wygaszasz miłość do stworzeń. O, więzi, co łączysz dwie tak nierówne rzeczy! Nie wiem, dlaczego rozwiązujesz, bo przecież wiążąc, moc dajesz, by cierpienia za dobro uważać. Złączyłeś tego, co nie jest bytem, z Bytem nieskończonym: nie kończąc, kończysz, nie mając kogo miłować, kochasz i wywyższasz naszą nicość. "

św. Teresa od Jezusa

Bractwo Czcicieli Szkaplerza Świętego
Wspólnota świeckich czcicieli Szkaplerza Świętego.

Grono przyjaciół Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek w diecezji ełckiej z wielką radością podjęło inicjatywę powołania Bractwa Szkaplerznego. Od maja 2010 r. zaczęto spotykać się systematycznie. W formę i struktury organizacyjne istniejących już bractw w Polsce, wprowadzali o. karmelici, którzy gościnnie przebywali na terenie klasztoru.

Bractwo spotyka się w klasztorze raz w miesiącu. Jako stałą datę uczestnicy przyjęli trzecią niedzielę miesiąca. Czasami bywa, że z różnych przyczyn musi być przełożony czas spotkania. Wówczas odpowiedzialny za wspólnotę prezes, troszczy się, aby ta informacja dotarła do wszystkich czcicieli. Podczas spotkań jest adoracja Najświętszego Sakramentu; Msza św.; katecheza formacyjna oraz agapa.

Od kilku lat Karmelici Bosi Prowincji Warszawskiej wydają biuletyn formacyjny pt. „Pod płaszczem Maryi”, skierowany głównie do osób noszących szkaplerz karmelitański, dzięki któremu pogłębiane są treści duchowe oraz utrzymywana jest łączność i jedność istniejących już Bractw. Podczas poznawania świętych związanych z duchowością Karmelu, zrodziła się myśl, aby Bractwo miało swoich świętych Patronów. Tak jak Siostry odczuwały wielką potrzebę, aby oddać ten Karmel św. Teresce od Dzieciątka Jezus, tak i członkowie Bractwa mają silne pragnienie, by to Ona wypraszała łaski. Na razie trwa jeszcze faza zawiązywania Bractwa. Pomału poznawane i wdrażane są zasady, różnorodne formy kultu i czci Matki Bożej z Góry Karmel. Myślę, że pragnieniem każdego z uczestników jest przyjęcie Maryi do swego serca i zaproszenie jej do swojej codzienności.

                                                  

                                                                                                                                                                                                            mr