Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Umiecie rozmawiać z ludźmi, czyżby więc wam miało zabraknąć słów do rozmowy z Bogiem? Tego się nie obawiajcie, przynajmniej według mnie to rzecz niemożliwa, jeśli tylko przyzwyczaicie się do towarzystwa Pana. On sam poda wam do serca, co Mu macie powiedzieć. "

św. Teresa od Jezusa

Zaproszenie do udziału w Światowych Dniach Młodzieży skierowane przez Biskupów do polskiej młodzieży

2016 logo sdm

Drodzy Młodzi Przyjaciele,

„Jezus spojrzał z miłością na niego” (Mk 10,21). Tak mówi Ewangelia o spotkaniu Chrystusa z młodym człowiekiem. Tak samo Jezus patrzy dziś na każdego z Was. Patrzy na Was z miłością i czeka na odwzajemnienie tej miłości.

Drodzy Młodzi, zbliżające się Światowe Dni Młodzieży, to zaproszenie, do tego by poczuć na sobie pełne miłości spojrzenie Jezusa i odpowiedzieć na nie. Nie bójcie się przyjąć tego zaproszenia i wziąć udział w spotkaniu, które jest czasem wspólnego wyznania wiary i miłości do Pana Jezusa, Jego Ewangelii i Jego Kościoła.

Czytaj więcej...

 

24 maja 2016 r. Neoprezbiterzy Diecezji Ełckiej odprawili w naszej zakonnej kaplicy Mszę Świętą prymicyjną zakończoną specjalnym błogosławieństwem każdej siostry i osób obecnych na Eucharystii.

Obecny był również diakon Elvis, kolega kursowy nowo wyświęconych kapłanów, który otrzyma święcenia prezbiteratu w czerwcu w Rydze.

 

Dziękując Bogu za dar nowych kapłanów życzymy Wam
      Bądźcie dobrzy jak chleb
      Miłosierni jak Ojciec
      Służcie w prawdzie i miłości tym, dla których, Bóg ustanowił was kapłanami...

Warszawa, dnia 18.04.2016
L. dz. 62/P/2016

„Macierzyństwo Kościoła wyraża się w wytrwałej modlitwie o powołania
oraz przez oddziaływanie wychowawcze i towarzyszenie tym,
którzy odczuwają Boże powołanie”
(papież Franciszek, Orędzie na 53. Światowy Dzień Modlitw o Powołania).


logo sdm karmel

Drodzy Bracia i Siostry w powołaniu karmelitańskim! Przeżywając Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, a także 1050-lecie Chrztu Polski, chcemy odnowić w sobie troskę o nowe powołania i o młodych, którzy w jakikolwiek sposób stykają się z duchem naszego Zakonu, będąc przy naszych klasztorach, parafiach, wspólnotach i duszpasterstwach. W tym szczególnym Tygodniu Modlitw o Powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, zachęcani słowami papieża Franciszka, pragniemy trwać na modlitwie o powołania. Nie tylko w tych dniach, ale powinna być to nasza stała troska. Chcemy także jako osoby konsekrowane, powołane do dawania świadectwa, towarzyszyć ludziom młodym na drogach ich życia w rozeznawaniu woli Bożej.

Czytaj więcej...

Dnia 23 kwietnia 2016 r. swą Uroczystą Profesję Zakonną złożyła - na ręce Wikarii klasztoru Matki Marii Jadwigi od Chrystusa Króla - s. Maria Agnieszka od Najświętszego Człowieczeństwa Chrystusa.

Eucharystii przewodniczył o. Piotr Neumam OCD (Delegat Prowincjała d/s Mniszek). Obecni byli licznie zgromadzeni kapłani i zakonnicy zaprzyjaźnieni od lat z s. Agnieszką oraz naszą wspólnotą. W imieniu Ks. Biskupa Ordynariusza w uroczystości wziął udział ks. Jacek Uchan – kapelan naszej wspólnoty.

Oprawę liturgiczną i muzyczną przygotowali nasi przyjaciele muzycy, a nad całością czuwał Poldek Twardowski oraz Julia i Grzegorz Kopala. Po Eucharystii przy wystawionym Najświętszym Sakramencie poprowadził on modlitwę wielbienia licznie ubogaconą śpiewem i muzyką.