Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Pan nie chce zmuszać naszej woli, więc przyjmuje, co Mu damy, ale całkowicie nam siebie nie odda, póki my całkowicie nie oddamy się Jemu. "

św. Teresa od Jezusa

 

24 maja 2016 r. Neoprezbiterzy Diecezji Ełckiej odprawili w naszej zakonnej kaplicy Mszę Świętą prymicyjną zakończoną specjalnym błogosławieństwem każdej siostry i osób obecnych na Eucharystii.

Obecny był również diakon Elvis, kolega kursowy nowo wyświęconych kapłanów, który otrzyma święcenia prezbiteratu w czerwcu w Rydze.

 

Dziękując Bogu za dar nowych kapłanów życzymy Wam
      Bądźcie dobrzy jak chleb
      Miłosierni jak Ojciec
      Służcie w prawdzie i miłości tym, dla których, Bóg ustanowił was kapłanami...

Warszawa, dnia 18.04.2016
L. dz. 62/P/2016

„Macierzyństwo Kościoła wyraża się w wytrwałej modlitwie o powołania
oraz przez oddziaływanie wychowawcze i towarzyszenie tym,
którzy odczuwają Boże powołanie”
(papież Franciszek, Orędzie na 53. Światowy Dzień Modlitw o Powołania).


logo sdm karmel

Drodzy Bracia i Siostry w powołaniu karmelitańskim! Przeżywając Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, a także 1050-lecie Chrztu Polski, chcemy odnowić w sobie troskę o nowe powołania i o młodych, którzy w jakikolwiek sposób stykają się z duchem naszego Zakonu, będąc przy naszych klasztorach, parafiach, wspólnotach i duszpasterstwach. W tym szczególnym Tygodniu Modlitw o Powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, zachęcani słowami papieża Franciszka, pragniemy trwać na modlitwie o powołania. Nie tylko w tych dniach, ale powinna być to nasza stała troska. Chcemy także jako osoby konsekrowane, powołane do dawania świadectwa, towarzyszyć ludziom młodym na drogach ich życia w rozeznawaniu woli Bożej.

Czytaj więcej...

Dnia 23 kwietnia 2016 r. swą Uroczystą Profesję Zakonną złożyła - na ręce Wikarii klasztoru Matki Marii Jadwigi od Chrystusa Króla - s. Maria Agnieszka od Najświętszego Człowieczeństwa Chrystusa.

Eucharystii przewodniczył o. Piotr Neumam OCD (Delegat Prowincjała d/s Mniszek). Obecni byli licznie zgromadzeni kapłani i zakonnicy zaprzyjaźnieni od lat z s. Agnieszką oraz naszą wspólnotą. W imieniu Ks. Biskupa Ordynariusza w uroczystości wziął udział ks. Jacek Uchan – kapelan naszej wspólnoty.

Oprawę liturgiczną i muzyczną przygotowali nasi przyjaciele muzycy, a nad całością czuwał Poldek Twardowski oraz Julia i Grzegorz Kopala. Po Eucharystii przy wystawionym Najświętszym Sakramencie poprowadził on modlitwę wielbienia licznie ubogaconą śpiewem i muzyką.

W dniach 14-15 kwietnia 2016 r. z wizytą braterską przybył do naszej wspólnoty O. Saverio Cannistra OCD - Generał Zakonu Braci i Sióstr Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Towarzyszyli – O. Rafał Wilkowski OCD - sekretarz ds. mniszek w Kurii Generalnej oraz O. Kazimierz Morawski OCD – karmelita bosy pracujący obecnie na Litwie.

O. Generał, w klimacie braterskiej radości i troski o dobro Zakonu oraz poszczególnych wspólnot, odpowiadał na nasze liczne pytania, dzielił się swoim doświadczeniem wieloletniego formatora i przełożonego oraz umiłowania Boga i modlitwy.