Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Rzecz to jasna, że im większe ktoś nam wyświadczył dobrodziejstwa, tym więcej będziemy go miłować. Słuszną więc jest rzeczą i wielką zasługą pamiętać zawsze o tym, że od Boga mamy byt i nasze istnienie, że On nas stworzył z niczego i zachowuje nas, że wszystkie dobrodziejstwa swojej Męki i śmierci nam przygotował i w pogotowiu trzymał dla każdego z nas dziś żyjących, na długo przedtem, nimnas stworzył. "

św. Teresa od Jezusa

Dnia 23 kwietnia 2016 r. swą Uroczystą Profesję Zakonną złożyła - na ręce Wikarii klasztoru Matki Marii Jadwigi od Chrystusa Króla - s. Maria Agnieszka od Najświętszego Człowieczeństwa Chrystusa.

Eucharystii przewodniczył o. Piotr Neumam OCD (Delegat Prowincjała d/s Mniszek). Obecni byli licznie zgromadzeni kapłani i zakonnicy zaprzyjaźnieni od lat z s. Agnieszką oraz naszą wspólnotą. W imieniu Ks. Biskupa Ordynariusza w uroczystości wziął udział ks. Jacek Uchan – kapelan naszej wspólnoty.

Oprawę liturgiczną i muzyczną przygotowali nasi przyjaciele muzycy, a nad całością czuwał Poldek Twardowski oraz Julia i Grzegorz Kopala. Po Eucharystii przy wystawionym Najświętszym Sakramencie poprowadził on modlitwę wielbienia licznie ubogaconą śpiewem i muzyką.

W dniach 14-15 kwietnia 2016 r. z wizytą braterską przybył do naszej wspólnoty O. Saverio Cannistra OCD - Generał Zakonu Braci i Sióstr Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Towarzyszyli – O. Rafał Wilkowski OCD - sekretarz ds. mniszek w Kurii Generalnej oraz O. Kazimierz Morawski OCD – karmelita bosy pracujący obecnie na Litwie.

O. Generał, w klimacie braterskiej radości i troski o dobro Zakonu oraz poszczególnych wspólnot, odpowiadał na nasze liczne pytania, dzielił się swoim doświadczeniem wieloletniego formatora i przełożonego oraz umiłowania Boga i modlitwy.

b_750_530 multithumb_16777215_00_images_2016_Wielkanoc-Zyczenia.jpg

b_850_590 multithumb_16777215_00_images_2016_OCD_BN_1300.jpg