Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Jak nasz umysł, jakkolwiek by był bystry, nie zdoła pojąć Boga, tak również ledwo może pojąć wielkość duszy, którą Bóg, jak nam to własnym swoim słowem oznajmia, stworzył na swój obraz i podobną sobie. "

św. Teresa od Jezusa

- Wszystko, co powstało na tej ziemi do chwili obecnej jest dla nas prawdziwym cudem Opatrzności Bożej - mówi s. Jadwiga Kwiatkowska, matka przełożona sióstr karmelitanek w Ełku.

1 października w godzinach popołudniowych, w uroczystość św. Teresy od Dzieciątka Jezus, bp Jerzy Mazur odprawił Mszę św. na placu budowy klasztoru w Witynach koło Ełku i poświęcił kamień węgielny pod budowę klasztoru pw. Maryi Matki Nadziei i św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W homilii przypomniał, czym jest kamień węgielny: Jest symbolem Chrystusa. Jezus Chrystus jest w Kościele jakby żywym kamieniem węgielnym; kamieniem, na którym opiera się cała budowla żywego Kościoła. Razem z kamieniem węgielnym zostały wbudowane kamienie symbolizujące 21 dekanatów naszej diecezji. - To budowa modlitwy i czynu – powiedział pasterz ełckiego Kościoła. Mówił też o nadziei: - Nadziei nie można odkładać na jutro, bo jutro jest w ręku Boga. Siostry pragną, by karmel pod wezwaniem Maryi Matki Nadziei i św. Teresy od Dzieciątka Jezus był dla Kościoła lokalnego takim miejscem, gdzie ubodzy, cierpiący fizycznie i duchowo, poniżeni, grzesznicy będą mogli odnajdywać na nowo utraconą nadzieję.

Czytaj więcej...

- Nadzieja jest potrzebna człowiekowi nie na jutro, ale na dzisiaj, już tu i teraz - mówił ks. bp Jerzy Mazur w czasie uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę klasztoru pw. Maryi Matki Nadziei i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku. - Wszystko, co powstało na tej ziemi do chwili obecnej, jest dla nas prawdziwym cudem Opatrzności Bożej - stwierdziła s. Jadwiga Kwiatkowska, przełożona ełckich karmelitanek bosych.

Czytaj więcej...

(Nasz Dziennik 18.08.2006, Nr 166(2576))

 

W Święto Matki Bożej Szkaplerznej został poświęcony krzyż i plac pod budowę Karmelu pw. Maryi Matki Nadziei i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Witynach koło Ełku. Celem powołania Sióstr Karmelitanek Bosych "jest stać przed Bogiem w imieniu wszystkich".

Ceremonię poświęcenia poprzedziła modlitwa w katedrze św. Wojciecha w Ełku. Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. bp Jerzy Mazur SVD, miejscowy ordynariusz. W homilii o. Mariusz Jaszczyszyn OCD, delegat prowincjała ds. mniszek, przypomniał, jak wielkim bogactwem i darem dla każdego jest szkaplerz oraz jak cenna jest duchowość Karmelu. - Matka Boża posłużyła się maleńkim, niewspółmiernym do skutków znakiem, szkaplerzem, aby zapewnić nam zbawienie. Przypomniał, że szkaplerz jest praktyką Maryjną, która ma wielki wpływ na całe życie chrześcijańskie. - Jednak nie może być traktowany jako amulet, który sam z siebie ma moc. Samo noszenie skrawka materiału nie rozwiąże sprawy naszego zbawienia. Każdy, kto nosi szkaplerz, powinien budzić pragnienie rozmowy z Maryją, naszą Matką, a konsekwencją tej duchowej więzi powinna być praktyka Jej duchowych cnót i uczciwe chrześcijańskie życie - wskazał o. Jaszczyszyn.

Czytaj więcej...

W Święto Matki Bożej Szkaplerznej rozpoczęto budowę Karmelu w Diecezji ełckiej. Podczas uroczystej mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem Biskupa Ełckiego, o. Mariusz Jaszczyszyn, delegat prowincjała do spraw Mniszek, w homilii powiedział: „Każde narzędzie używane przez Maryję jest jakby kanałem łaski. Jednym z nich jest szkaplerz karmelitański.” Ojciec Mariusz powiedział: „szkaplerz karmelitański jest darem Maryi, praktyką Maryjną i znakiem łączności i miłości Karmelu z Matką”. W swoim słowie o. Mariusz OCB przypomniał też historię Karmelu oraz drogę przybycia sióstr Karmelitanek do Diecezji Ełckiej.

Czytaj więcej...