Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Wiecie, że Bóg jest wszędzie; jasną zaś i niewątpliwą jest prawda, że gdzie jest król, tam jest i dwór jego, więc gdzie jest Bóg, tam jest i niebo. "

św. Teresa od Jezusa


Dnia 16 stycznia 2016 r. miało miejsce wyjatkowe wydarzenie w historii naszej tworzącej się wspólnoty karmelitańskiej. Oto pierwsza z grona młodych sióstr ukończyła początkową formację zakonną w naszym klasztorze.

S. Maria od Jezusa – na ręce Wikarii klasztoru s. Marii Jadwigi od Chrystusa Króla – złożyła swą Uroczystą Profesję Zakonną, ślubując Bogu Wszechmogącemu czystość, ubóstwo i posłuszeństwo według Reguły i Konstytucji Mniszek Bosych Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.

Eucharystii przewodniczył o. Piotr Neumam OCD (Delegat Prowincjała d/s Mniszek). Wspólcelebrowali o. Kazimierz Duda OCD, ks. Adam Łosiewski, ks. Jacek Uchan, ks. Dariusz Zalewski. Obecni byli również zaprzyjaźnieni Diakoni z naszego seminarium. Na uroczystość licznie przybyła Rodzina Profeski, siostry zakonne, przyjaciele i znajomi.


Więcej o tym wydarzeniu: Profesja uroczysta Siostry Marii od Jezusa