Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Prawdziwa pokora na tym głownie się zasadza byśmy zawsze ochotnie gotowi byli na wszystko, cokolwiek Pan z nami zrobić zechce i zawsze uznawali siebie za niegodnych nazywania sługami Jego. "

św. Teresa od Jezusa

Dnia 23 kwietnia 2016 r. swą Uroczystą Profesję Zakonną złożyła - na ręce Wikarii klasztoru Matki Marii Jadwigi od Chrystusa Króla - s. Maria Agnieszka od Najświętszego Człowieczeństwa Chrystusa.

Eucharystii przewodniczył o. Piotr Neumam OCD (Delegat Prowincjała d/s Mniszek). Obecni byli licznie zgromadzeni kapłani i zakonnicy zaprzyjaźnieni od lat z s. Agnieszką oraz naszą wspólnotą. W imieniu Ks. Biskupa Ordynariusza w uroczystości wziął udział ks. Jacek Uchan – kapelan naszej wspólnoty.

Oprawę liturgiczną i muzyczną przygotowali nasi przyjaciele muzycy, a nad całością czuwał Poldek Twardowski oraz Julia i Grzegorz Kopala. Po Eucharystii przy wystawionym Najświętszym Sakramencie poprowadził on modlitwę wielbienia licznie ubogaconą śpiewem i muzyką.