Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Rzecz to jasna, że im większe ktoś nam wyświadczył dobrodziejstwa, tym więcej będziemy go miłować. Słuszną więc jest rzeczą i wielką zasługą pamiętać zawsze o tym, że od Boga mamy byt i nasze istnienie, że On nas stworzył z niczego i zachowuje nas, że wszystkie dobrodziejstwa swojej Męki i śmierci nam przygotował i w pogotowiu trzymał dla każdego z nas dziś żyjących, na długo przedtem, nimnas stworzył. "

św. Teresa od Jezusa

Peregrynacja kopii łaskami słynącego obrazu Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, Patrona Rodzin z Sanktuarium Ojców Karmelitów Bosych w Poznaniu.

cod jozef

26 czerwca 2018 r.

17.00 – powitanie obrazu Świętego Józefa

18.00 – uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp Jerzego Mazura na rozpoczęcie peregrynacji

19.00 – Wielbienie ze Świętym Józefem – Patronem Rodzin

 

27 czerwca 2018 r.

  7.00 – Msza Święta ku czci Świętego Józefa
            Całodzienne czuwanie z Józefem
            Czas modlitwy osobistej przed Obrazem

 

28 czerwca 2018 r.

  7.00 – Msza Święta na zakończenie peregrynacji

11.00 – Pożegnanie Obrazu

 

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież, narzeczonych, małżeństwa, szczęśliwych i nieszczęśliwych, szukających żony czy męża, starszych, chorych, wszystkich czcicieli Świętego Józefa.