Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Patrzcie na Ukrzyżowanego, a cały trud walki wyda wam się lekki. "

św. Teresa od Jezusa

„Dzisiaj objawiła się miłość Boża do nas! Jego miłość jest łaską i wiernością, miłosierdziem i prawdą. To On, wyzwalając nas z mroków grzechu i śmierci, stał się mocnym, niewzruszonym fundamentem nadziei każdej istoty ludzkiej.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go! Przyjdźcie ze wszystkich stron świata, aby oglądać to, co zdarzyło się w betlejemskiej grocie. Narodził się dla nas Odkupiciel i to jest dzisiaj, dla nas i dla wszystkich, darem zbawienia… Niezbadana jest głębia tajemnicy Wcielenia!” Św. Jan Paweł II

W tę świętą betlejemską noc, gdy Syn Boży stał się Człowiekiem, objawia się pełnia prawdy o Bożym planie zbawienia człowieka i świata. Pójdźmy z pokłonem oddać chwałę Synowi Przedwiecznego, zanosząc Mu w darze nasze serca, aby On – Książe Pokoju – napełnił je miłością uwalniając od lęku i umacniając nadzieją. Złączone w adoracji Bożej Dzieciny
- Wasze siostry karmelitanki bose z Ełku