Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Kto raz zaczął ćwiczyć się w modlitwie wewnętrznej, jakkolwiek by liczne i wielkie były jeso wady i usterki, niech jej nie porzuca, bo rozmyślanie właśnie jest środkiem, za pomocą którego można się poprawić, a bez niego poprawa będzie o wiele trudniejsza. "

św. Teresa od Jezusa

"Chrystus żyje! On jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata. Wszystko, czego dotknie, staje się młode, staje się nowe, napełnia się życiem… On żyje i chce, abyś żył! On jest w tobie, jest z tobą i nigdy cię nie opuszcza. Niezależnie od tego, jak bardzo byś się oddalił, Zmartwychwstały jest obok ciebie, wzywa cię i czeka na ciebie, abyś zaczął od nowa… On zawsze będzie przy tobie, aby na nowo dać ci siłę i nadzieję."
Papież Franciszek "Christus vivit", 1-2

Łącząc się w radości paschalnej życzymy, aby spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem odnawiało naszą młodość i otwierało na Jego moc i nadzieję.
Siostry Karmelitanki Bose, Ełk