Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Z początku, gdy dusza dopiero zaczyna wstępować na drogi życia wewnętrznego, Bóg nie ukazuje jej się jawnie, aby nie przeraziła się widokiem niskości i nicestwa swego wobec mieszkającego w niej tak ogromnego Majestatu. Powoli jednak, w miarę jak uzna tego potrzebę, rozszerza i rozprzestrzenia tę duszę, aby zdolna była objąć te skarby, które w niej składa. "

św. Teresa od Jezusa

Nie ma Go tutaj...  Zmartwychwstał!

Ta wieść wspiera naszą nadzieję i ją przekształca w konkretne gesty miłości. Jakże bardzo potrzebujemy, aby nasza słabość została namaszczona przez to doświadczenie!
Powstał z martwych, a wraz z Nim powstaje z martwych nasza twórcza nadzieja, by stawić czoła obecnym problemom, bo wiemy, że nie jesteśmy sami.”

Papież Franciszek

Łącząc się w radości paschalnej życzymy, abyśmy idąc za Zmartwychwstałym Panem, świadczyli naszym życiem, że On jest naszą Nadzieją, że On jest prawdziwym pokojem świata.
Wasze siostry w Chrystusie Karmelitanki Bose z Ełku

Pascha 2022