Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Kto raz zaczął ćwiczyć się w modlitwie wewnętrznej, jakkolwiek by liczne i wielkie były jeso wady i usterki, niech jej nie porzuca, bo rozmyślanie właśnie jest środkiem, za pomocą którego można się poprawić, a bez niego poprawa będzie o wiele trudniejsza. "

św. Teresa od Jezusa

Nie ma Go tutaj...  Zmartwychwstał!

Ta wieść wspiera naszą nadzieję i ją przekształca w konkretne gesty miłości. Jakże bardzo potrzebujemy, aby nasza słabość została namaszczona przez to doświadczenie!
Powstał z martwych, a wraz z Nim powstaje z martwych nasza twórcza nadzieja, by stawić czoła obecnym problemom, bo wiemy, że nie jesteśmy sami.”

Papież Franciszek

Łącząc się w radości paschalnej życzymy, abyśmy idąc za Zmartwychwstałym Panem, świadczyli naszym życiem, że On jest naszą Nadzieją, że On jest prawdziwym pokojem świata.
Wasze siostry w Chrystusie Karmelitanki Bose z Ełku

Pascha 2022