Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Czy sądzicie, że On milczy, choć głosu Jego nie słyszymy? Mówi, owszem, i bardzo wyraźnie, do serca, gdy my z serca się modlimy. "

św. Teresa od Jezusa

Nie ma Go tutaj...  Zmartwychwstał!

Ta wieść wspiera naszą nadzieję i ją przekształca w konkretne gesty miłości. Jakże bardzo potrzebujemy, aby nasza słabość została namaszczona przez to doświadczenie!
Powstał z martwych, a wraz z Nim powstaje z martwych nasza twórcza nadzieja, by stawić czoła obecnym problemom, bo wiemy, że nie jesteśmy sami.”

Papież Franciszek

Łącząc się w radości paschalnej życzymy, abyśmy idąc za Zmartwychwstałym Panem, świadczyli naszym życiem, że On jest naszą Nadzieją, że On jest prawdziwym pokojem świata.
Wasze siostry w Chrystusie Karmelitanki Bose z Ełku

Pascha 2022