Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Wszystko od tego zależy, abyśmy oddali się Jemu bez podziału i nieodwołalnie, i w niczym nie krępowali Jego działania w nas, tak iżby mógł rządzić i rozporządzać jak swoją rzeczą. "

św. Teresa od Jezusa

…Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i przynosi wszystkim pokój! Oto «dobra nowina» Wielkiej Nocy. Nastał nowy dzień, «który Pan uczynił» Dzień, który w uwielbionym ciele Zmartwychwstałego przywraca zranionemu grzechem światu jego pierwotne piękno, promieniujące nowym blaskiem…

…Otwórzcie serce Chrystusowi ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu, który przychodzi do was z darem pokoju! Tam gdzie przychodzi Chrystus Zmartwychwstały, tam wraz z Nim przychodzi prawdziwy pokój! Niech zapanuje nade wszystko w każdym ludzkim sercu, głębokiej przepaści, którą niełatwo uczynić zamieszkałą (por. Jr 17,9).

«Surrexit Christus, spes mea!» Tak, Chrystus zmartwychwstał, a wraz z Nim zmartwychwstała nasza nadzieja. Alleluja! Św. Jan Paweł II - Orędzie Urbi et Orbi rok 2002

Niech radość z wiary w Chrystusa jeszcze bardziej umocni naszą więź z Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym Panem. Pozwólmy, aby Jego zmartwychwstanie stało się w nas źródłem dającym życie. Niech Maryja, Matka Jezusa, pomoże nam być zwiastunami pokoju i radości paschalnej dla naszych braci poszukujących sensu życia.

Wasze Siostry w Chrystusie
– karmelitanki bose z Ełku