Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Pan kocha serca radosne, dusze zawsze uśmiechnięte. "

św. Teresa od Jezusa

Słowo stało się Ciałem!

...jak Słowo wieczne i wszechmogące może stać się kruchym i śmiertelnym człowiekiem? Nie ma innej odpowiedzi niż – Miłość.
Ten, kto kocha, chce dzielić się z ukochanym, chce być z nim zjednoczony...

Bóg nie zmienia się:
On jest wierny sobie samemu...
On jest Bogiem miłosiernym i litościwym, bogatym w miłość i wierność...
On jest Miłością od zawsze i na zawsze... Wcielenie jest szczytem stworzenia.
Kiedy w łonie Matki, z woli Ojca i przez działanie Ducha Świętego, uformował się Jezus,
Syn Boży, który stał się człowiekiem, stworzenie osiągnęło swe wypełnienie...”
papież Benedykt XVI

Łącząc się w adoracji Słowa Wcielonego i kontemplując tę wielką tajemnicę Miłości,
życzymy by nasze serca zostały oświecone światłem Nocy betlejemskiej.

Wasze Siostry w Chrystusie
– karmelitanki bose z Ełku