Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Kto prawdziwie miłuje, ten wszędzie i na każdym miejscu miłuje i pamięta o umiłowanym. Byłaby to rzecz smutna, gdybyśmy nie mogli się modlić inaczej, tylko schowani w kącie. "

św. Teresa od Jezusa

W poniedziałek, 2 października 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej Kaplicy w Karmelu Maryi Matki Nadziei i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił bp Jerzy Mazur, Biskup Ełcki. Wśród przybyłych gości był o. Wojciech Ciak, delegat Prowincjała ds. Mniszek Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Otwarcie nowej Kaplicy było połączone ze wspomnieniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która jest Współpatronką tego klasztoru.

„Gromadzimy się na tej uroczystości aby dziękować dobremu Bogu za łaskę tworzenia nowej fundacji Karmelu terezjańskiego w Ełku. Nie jest to poświecenie Kaplicy, ale błogosławieństwo. Oznacza to, że od dnia dzisiejszego tutaj będą sprawowane Msze św.” – w swoim powitaniu mówił ks. dr Jacek Uchan, kapelan sióstr karmelitanek.

W homilii bp Jerzy Mazur zwrócił uwagę na obecność Boga w życiu każdego człowieka. Zachęcał, aby przez modlitwę różańcową zawierzyć się Maryi. „Jezus Chrystus uczy trwania w miłości i miłowania Boga ponad wszystko. Uczy nas miłowania drugiego człowieka”- wyjaśniał hierarcha.

Zwracając się do Sióstr, bp Mazur wyraził wdzięczność za tą szczególną misję, do której Bóg je powołał i przysłał na ziemię ełcką. Życzył umocnienia w Duchu Świętym na drodze rozpoznawania woli Bożej i wypełniania jej w codziennym klasztornym życiu. „Niech to miejsce, gdzie człowiek spotyka się z Bogiem, który jest Miłością, będzie dla Was i dla wszystkich, w intencji których będziecie się modlić, przygotowaniem się do Nieba; również dla tych, którzy będą tu przychodzić wypraszajcie Boże Królestwo” –  apelował biskup.

Siostry Karmelitanki przygotowały oprawę liturgiczną, do której zaprosiły również dzieci. W tym dniu najmłodsi mogli uczestniczyć w habitach zakonnych. Dzieci w procesji niosły relikwie św. Tereski oraz bukiety róż. Św. Teresa z Lisieux przed swoją śmiercią zapowiedziała, że z nieba będzie zsyłać deszcz łask, jak płatki róż. Z tej okazji wszyscy uczestnicy mogli ucałować relikwie oraz wziąć pobłogosławione płatki róż. Uroczystość zakończyła się wspólna agapą.

Apostolat Sióstr Karmelitanek polega na modlitwie i ofierze dla dobra całego Kościoła i zbawienia każdego człowieka. Trwając w zjednoczeniu z Chrystusem, siostry Karmelitanki przedstawiają Bogu ważne sprawy i przedsięwzięcia diecezji ełckiej, modlitwą obejmują papieża Franciszka, biskupów, kapłanów, seminarzystów, osoby życia konsekrowanego, wszystkich diecezjan oraz wielu świeckich spoza diecezji. Wokół Klasztoru gromadzi się wspólnota osób świeckich, które towarzyszą Siostrom w ich codzienności.

Karmelitanki Bose przybyły do Ełku 01.10.2004 r. na zaproszenie Biskupa Ełckiego.  Pierwszą Patronką Klasztoru jest Maryja Matka Nadziei, a drugą – św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Przez pierwsze cztery lata Siostry, tymczasowo mieszkały przy katedrze ełckiej. Był to czas wzmożonej modlitwy i działania, by przygotować odpowiednie miejsce i rozpocząć budowę klasztoru. 8 września 2005 r. Siostry otrzymały ziemię pod budowę, a już 16 lipca 2006 roku ks. Bp Jerzy Mazur poświęcił ustawiony tam krzyż. Ponad rok trwały prace nad przygotowaniem specjalistycznej dokumentacji architektoniczno-budowlanej pod kierunkiem p. inż. Arch. Andrzeja Chwaliboga z Białegostoku. Budowę rozpoczęto 26 kwietnia 2007 r. we wspomnienie Matki Bożej Dobrej Rady. Wmurowanie kamienia węgielnego miało miejsce 1 października 2007 r. Od 8 grudnia 2008 r., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, Siostry wprowadziły się do Klasztoru.

rr


Źródło: http://diecezja.elk.pl.