Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa   Niech nic cię nie smuci, niech nic cię nie przeraża, wszystko mija, lecz Bóg jest niezmienny. Cierpliwością osiągniesz wszystko. Temu, kto posiadł Boga, niczego nie braknie. Bóg sam wystarczy. Solo Dios basta! "

św. Teresa od Jezusa

- Nadzieja jest potrzebna człowiekowi nie na jutro, ale na dzisiaj, już tu i teraz - mówił ks. bp Jerzy Mazur w czasie uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę klasztoru pw. Maryi Matki Nadziei i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku. - Wszystko, co powstało na tej ziemi do chwili obecnej, jest dla nas prawdziwym cudem Opatrzności Bożej - stwierdziła s. Jadwiga Kwiatkowska, przełożona ełckich karmelitanek bosych.

Ordynariusz diecezji ełckiej przypomniał w homilii, czym jest kamień węgielny, który niegdyś był punktem, na którym opierała się cała budowla. - Kamień węgielny jest symbolem Chrystusa. Jezus Chrystus jest w Kościele jakby żywym kamieniem węgielnym; kamieniem, na którym opiera się cała budowla żywego Kościoła - mówił. Jako symbol współtworzenia dzieła ełckiego Karmelu przedstawiciele dekanatów całej diecezji przywieźli po kamieniu. Ksiądz biskup mówił też o nadziei. - Szukania nadziei nie można odkładać na jutro, bo jutro jest w ręku Boga. Siostry pragną, by Karmel pod wezwaniem Maryi Matki Nadziei i św. Teresy od Dzieciątka Jezus był dla Kościoła lokalnego takim właśnie miejscem, gdzie ubodzy, cierpiący fizycznie i duchowo, poniżeni, grzesznicy będą mogli odnajdywać na nowo utraconą nadzieję - podkreślił.Na radosne uroczystości przybyli kapłani z licznych parafii, delegacje samorządowe i gminne oraz wierni z całej diecezji. Siostra Jadwiga Kwiatkowska podkreśliła, że realizacja tej budowy Karmelu w Ełku jest możliwa dzięki niezwykłej ofiarności i życzliwości diecezjan oraz dobroczyńców z całej Polski. - Wszystkich ofiarodawców siostry otaczają nieustanną modlitwą - zapewniła.

Jeśli ktoś chciałby współtworzyć to dzieło, może dokonać wpłaty na konto sióstr karmelitanek bosych: 17124019491111001004767027.

Monika Rogińska, Ełk