Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Przedstawcie sobie w waszej duszy pałac nad wszelki wyraz wspaniały, cały zbudowany ze złota i drogich kamieni, słowem taki, jaki tak wielkiemu Panu przystoi. Dodajcie do tego, że wspaniałość tego pałacu w znacznej części od was zależy. Bo rzeczywiście w waszej jest mocy przyczynić się do tego, aby był bogaty i okazały, bo nie mam budowli tak pięknej, jaką jest czysta dusza, jaśniejąca cnotami. Im większe cnoty, tym świetniejszy wydają blask. "

św. Teresa od Jezusa

W Święto Matki Bożej Szkaplerznej rozpoczęto budowę Karmelu w Diecezji ełckiej. Podczas uroczystej mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem Biskupa Ełckiego, o. Mariusz Jaszczyszyn, delegat prowincjała do spraw Mniszek, w homilii powiedział: „Każde narzędzie używane przez Maryję jest jakby kanałem łaski. Jednym z nich jest szkaplerz karmelitański.” Ojciec Mariusz powiedział: „szkaplerz karmelitański jest darem Maryi, praktyką Maryjną i znakiem łączności i miłości Karmelu z Matką”. W swoim słowie o. Mariusz OCB przypomniał też historię Karmelu oraz drogę przybycia sióstr Karmelitanek do Diecezji Ełckiej.

Na zaproszenie ks. Bp Jerzego Mazura SVD, na początku października 2004r, do Ełku przybyły Karmelitanki Bose: s. Jadwiga- Matka przełożona, s. Miriam, s. Joanna, s. Bernadetta. Jest to już trzeci Karmel zainicjowany przez Ks. Bp Mazura.

Karmel Maryi Matki Nadziei i św. Teresy od Dzieciątka Jezus będzie wznoszony w Witynach. O. Karmelita, opisując to miejsce powiedział: ”Na tym wzgórzu będzie centrum Karmelu, centrum modlitwy dla wszystkich, którzy będą tego potrzebowali.”

Podczas uroczystego poświęcenia placu pod budowę oraz wzniesionego krzyża Biskup Ełcki powiedział: „Pragniemy rozpocząć tę budowę na skale, na trwałym fundamencie-Jezusie Chrystusie. Na pewno czeka nas wszystkich wielki trud, ale jest też wielka nadzieja, że warto się trudzić, aby powstał ten klasztor. W nim siostry będą wypraszały potrzebne łaski dla naszej diecezji, dla kapłanów, dla całego świata.” Już dziś można było dokonać wpisu w księdze intencji. Wszyscy zebrani bardzo chętnie powierzyli swoje troski opiece modlitewnej Karmelitanek.

Monika Rogińska