Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Ktokolwiek potrafi w taki sposób zamknąć się w tym małym niebie duszy swojej, która stała się mieszkaniem Tego, który stworzył niebo i ziemię, ktokolwiek przywyknie nie patrzeć na rzeczy zewnętrzne, i takiego szukać sobie miejsca do modlitwy, gdzie by się nic nie obijało o jego uszy, co by mu mogło sprawić roztargnienie, ten niechaj będzie pewny, że idzie bardzo dobrą drogą i że niebawem będzie mu dane pić wodę ze źródła, do którego szybkim krokiem się zbliża. "

św. Teresa od Jezusa

Bractwo Szkaplerzne

Materiały związane z istnieniem i działaniem Bractwa Szkaplerznego

Wszystkie modlitwy zostały zebrane w: Modlitewnik szkaplerzny, Poznań 2007.

Niepokalana Dziewico, Królowo Karmelu!

Niepokalana Dziewico, Królowo Karmelu i Matko szka­plerza świętego! Ty okiem specjalnej opieki patrzysz na każdego, kto odziany jest Twą szatą - szkaplerzem świętym, spojrzyj i na nas łaskawie i okryj nas płaszczem swej macierzyńskiej opieki. Wspomóż naszą słabość swoją potęgą, oświecaj swą mądrością ciemności naszego serca, pomnażaj w nas wiarę, na­dzieję i miłość. Racz ozdobić nasze dusze takimi cnotami oraz łaskami, aby zawsze były drogie Twojemu Synowi, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Czytaj więcej...

Początki bractwa szkaplerznego sięgają XIII w. Od czasu objawienia się Matki Bożej św. Szymonowi Stockowi i nadania wielkich przywilejów karmelitańskiemu szkaplerzowi, rozpoczął się masowy rozwój bractw. W XIV wieku powstały pierwsze bractwa szkaplerzne we Florencji, Bolonii, Wenecji i innych miastach. W krótkim czasie erygowano je przy wszystkich klasztorach karmelitańskich. Stanowiły one jedną z form działalności zakonu.

O. Generał Zakonu Jan Chrzciciel Rossi, wielki czciciel Matki Bożej, odegrał decydującą rolę w rozwoju bractwa szkaplerznego. W latach 1566 - 1567 przeprowadzając wizytacje klasztorów w Hiszpanii i Portugalii dostarczył około 20 000 szkaplerzy i Listów Bractwa. Otrzymał on również od papieża Grzegorza XIII szczegółowe ustalenia, dotyczące przywileju sobotniego. Papież w bulli "Cum laudes" z 18 X 1577 r. potwierdził odpusty szkaplerzne nadane przez poprzedników oraz tzw. wielki przywilej sobotni. Jan XXII, któremu Matka Boża ukazała się w widzeniu i rzekła: "Ja ich Matka łaski, zejdę w sobotę po ich śmierci i jak ich spotkam w czyśćcu, uwolnię ich i zabiorę na Świętą Górę żywota wiecznego", udzielił przywileju uwolnienia w pierwszą sobotę po śmierci, przez orędownictwo, zasługi i modlitwy Matki Bożej, dusz tych zmarłych, którzy nosili pobożnie szkaplerz w zakonie, albo przynależeli do bractwa szkaplerznego, a przebywają w czyśćcu…

Czytaj więcej...

W maju 2010 roku odbyło się w naszym klasztorze pierwsze spotkanie nowo powstałego Bractwa Szkaplerznego.
Regularnie raz w miesiącu – w każdą trzecią niedzielę o godz. 16.00 – członkowie Bractwa zbierają się w naszej kaplicy klasztornej na wspólnej modlitwie i dzieleniu Słowem Bożym.

Podstawowe obowiązki członków Bractwa Szkaplerznego :

  • z pobożnością nosić Szkaplerz św. lub medalik, jako widzialny znak przynależności do Maryi w Rodzinie Karmelu.
  • poświęcać czas na osobiste spotkanie z Bogiem na modlitwie, często uczestniczyć w Eucharystii, modlić się na różańcu, bądź odmawiać inne modlitwy zatwierdzone przez Kościół.
  • regularnie uczestniczyć w spotkaniach Bractwa, podczas których pogłębiane jest poczucie wspólnotowej więzi, poznaje się ducha Karmelu i uwrażliwia na potrzeby braci i sióstr, czyniąc to wszystko w zażyłej komunii z Maryją

Czytaj więcej...

Bractwo Czcicieli Szkaplerza Świętego
Wspólnota świeckich czcicieli Szkaplerza Świętego.

Grono przyjaciół Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek w diecezji ełckiej z wielką radością podjęło inicjatywę powołania Bractwa Szkaplerznego. Od maja 2010 r. zaczęto spotykać się systematycznie. W formę i struktury organizacyjne istniejących już bractw w Polsce, wprowadzali o. karmelici, którzy gościnnie przebywali na terenie klasztoru.

Bractwo spotyka się w klasztorze raz w miesiącu. Jako stałą datę uczestnicy przyjęli trzecią niedzielę miesiąca. Czasami bywa, że z różnych przyczyn musi być przełożony czas spotkania. Wówczas odpowiedzialny za wspólnotę prezes, troszczy się, aby ta informacja dotarła do wszystkich czcicieli. Podczas spotkań jest adoracja Najświętszego Sakramentu; Msza św.; katecheza formacyjna oraz agapa.

Czytaj więcej...