Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Widzicie, co dał Ojciec Niebieski Synowi Swemu, którego nad wszystkich umiłował. Łatwo zatem możecie się domyśleć, jaka jest Jego wola. Takich to darów Ojciec użycza swoim na tym świecie, a użycza ich wedle miary miłości, jaką ich miłuje. Wie, że kto Go bardzo miłuje, ten zdolny jest wiele wycierpieć dla Niego. Kto mało miłuje, temu mało da do cierpienia. "

św. Teresa od Jezusa

Bractwo Szkaplerzne

Materiały związane z istnieniem i działaniem Bractwa Szkaplerznego

Wszystkie modlitwy zostały zebrane w: Modlitewnik szkaplerzny, Poznań 2007.

Niepokalana Dziewico, Królowo Karmelu!

Niepokalana Dziewico, Królowo Karmelu i Matko szka­plerza świętego! Ty okiem specjalnej opieki patrzysz na każdego, kto odziany jest Twą szatą - szkaplerzem świętym, spojrzyj i na nas łaskawie i okryj nas płaszczem swej macierzyńskiej opieki. Wspomóż naszą słabość swoją potęgą, oświecaj swą mądrością ciemności naszego serca, pomnażaj w nas wiarę, na­dzieję i miłość. Racz ozdobić nasze dusze takimi cnotami oraz łaskami, aby zawsze były drogie Twojemu Synowi, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Czytaj więcej...

Początki bractwa szkaplerznego sięgają XIII w. Od czasu objawienia się Matki Bożej św. Szymonowi Stockowi i nadania wielkich przywilejów karmelitańskiemu szkaplerzowi, rozpoczął się masowy rozwój bractw. W XIV wieku powstały pierwsze bractwa szkaplerzne we Florencji, Bolonii, Wenecji i innych miastach. W krótkim czasie erygowano je przy wszystkich klasztorach karmelitańskich. Stanowiły one jedną z form działalności zakonu.

O. Generał Zakonu Jan Chrzciciel Rossi, wielki czciciel Matki Bożej, odegrał decydującą rolę w rozwoju bractwa szkaplerznego. W latach 1566 - 1567 przeprowadzając wizytacje klasztorów w Hiszpanii i Portugalii dostarczył około 20 000 szkaplerzy i Listów Bractwa. Otrzymał on również od papieża Grzegorza XIII szczegółowe ustalenia, dotyczące przywileju sobotniego. Papież w bulli "Cum laudes" z 18 X 1577 r. potwierdził odpusty szkaplerzne nadane przez poprzedników oraz tzw. wielki przywilej sobotni. Jan XXII, któremu Matka Boża ukazała się w widzeniu i rzekła: "Ja ich Matka łaski, zejdę w sobotę po ich śmierci i jak ich spotkam w czyśćcu, uwolnię ich i zabiorę na Świętą Górę żywota wiecznego", udzielił przywileju uwolnienia w pierwszą sobotę po śmierci, przez orędownictwo, zasługi i modlitwy Matki Bożej, dusz tych zmarłych, którzy nosili pobożnie szkaplerz w zakonie, albo przynależeli do bractwa szkaplerznego, a przebywają w czyśćcu…

Czytaj więcej...

W maju 2010 roku odbyło się w naszym klasztorze pierwsze spotkanie nowo powstałego Bractwa Szkaplerznego.
Regularnie raz w miesiącu – w każdą trzecią niedzielę o godz. 16.00 – członkowie Bractwa zbierają się w naszej kaplicy klasztornej na wspólnej modlitwie i dzieleniu Słowem Bożym.

Podstawowe obowiązki członków Bractwa Szkaplerznego :

  • z pobożnością nosić Szkaplerz św. lub medalik, jako widzialny znak przynależności do Maryi w Rodzinie Karmelu.
  • poświęcać czas na osobiste spotkanie z Bogiem na modlitwie, często uczestniczyć w Eucharystii, modlić się na różańcu, bądź odmawiać inne modlitwy zatwierdzone przez Kościół.
  • regularnie uczestniczyć w spotkaniach Bractwa, podczas których pogłębiane jest poczucie wspólnotowej więzi, poznaje się ducha Karmelu i uwrażliwia na potrzeby braci i sióstr, czyniąc to wszystko w zażyłej komunii z Maryją

Czytaj więcej...

Bractwo Czcicieli Szkaplerza Świętego
Wspólnota świeckich czcicieli Szkaplerza Świętego.

Grono przyjaciół Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek w diecezji ełckiej z wielką radością podjęło inicjatywę powołania Bractwa Szkaplerznego. Od maja 2010 r. zaczęto spotykać się systematycznie. W formę i struktury organizacyjne istniejących już bractw w Polsce, wprowadzali o. karmelici, którzy gościnnie przebywali na terenie klasztoru.

Bractwo spotyka się w klasztorze raz w miesiącu. Jako stałą datę uczestnicy przyjęli trzecią niedzielę miesiąca. Czasami bywa, że z różnych przyczyn musi być przełożony czas spotkania. Wówczas odpowiedzialny za wspólnotę prezes, troszczy się, aby ta informacja dotarła do wszystkich czcicieli. Podczas spotkań jest adoracja Najświętszego Sakramentu; Msza św.; katecheza formacyjna oraz agapa.

Czytaj więcej...