Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Cały wysiłek początkującego do tego powinien zmierzać, aby oddawać się modlitwie, by z wielką pilnością, na jaką zdoła się zdobyć, nad tym pracował i o to z całą gotowością się starał, by jego wola była zgodna z wolą Bożą.  "

św. Teresa od Jezusa

Bractwo Szkaplerzne

Materiały związane z istnieniem i działaniem Bractwa Szkaplerznego

Niestety, po kilku latach działalności, członkowie Bractwa Szkaplerznego, zawiesili regularne spotkania modlitewne.

Ufamy, że z Bożą łaską, pod okiem Maryi, Matki i Królowej Karmelu, w przyszłości zbierze się nowa grupa osób pragnących poznać i pogłębić duchowość karmelitańską i szkaplerzną.

Wszystkie modlitwy zostały zebrane w: Modlitewnik szkaplerzny, Poznań 2007.

Niepokalana Dziewico, Królowo Karmelu!

Niepokalana Dziewico, Królowo Karmelu i Matko szka­plerza świętego! Ty okiem specjalnej opieki patrzysz na każdego, kto odziany jest Twą szatą - szkaplerzem świętym, spojrzyj i na nas łaskawie i okryj nas płaszczem swej macierzyńskiej opieki. Wspomóż naszą słabość swoją potęgą, oświecaj swą mądrością ciemności naszego serca, pomnażaj w nas wiarę, na­dzieję i miłość. Racz ozdobić nasze dusze takimi cnotami oraz łaskami, aby zawsze były drogie Twojemu Synowi, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Czytaj więcej...

Początki bractwa szkaplerznego sięgają XIII w. Od czasu objawienia się Matki Bożej św. Szymonowi Stockowi i nadania wielkich przywilejów karmelitańskiemu szkaplerzowi, rozpoczął się masowy rozwój bractw. W XIV wieku powstały pierwsze bractwa szkaplerzne we Florencji, Bolonii, Wenecji i innych miastach. W krótkim czasie erygowano je przy wszystkich klasztorach karmelitańskich. Stanowiły one jedną z form działalności zakonu.

O. Generał Zakonu Jan Chrzciciel Rossi, wielki czciciel Matki Bożej, odegrał decydującą rolę w rozwoju bractwa szkaplerznego. W latach 1566 - 1567 przeprowadzając wizytacje klasztorów w Hiszpanii i Portugalii dostarczył około 20 000 szkaplerzy i Listów Bractwa. Otrzymał on również od papieża Grzegorza XIII szczegółowe ustalenia, dotyczące przywileju sobotniego. Papież w bulli "Cum laudes" z 18 X 1577 r. potwierdził odpusty szkaplerzne nadane przez poprzedników oraz tzw. wielki przywilej sobotni. Jan XXII, któremu Matka Boża ukazała się w widzeniu i rzekła: "Ja ich Matka łaski, zejdę w sobotę po ich śmierci i jak ich spotkam w czyśćcu, uwolnię ich i zabiorę na Świętą Górę żywota wiecznego", udzielił przywileju uwolnienia w pierwszą sobotę po śmierci, przez orędownictwo, zasługi i modlitwy Matki Bożej, dusz tych zmarłych, którzy nosili pobożnie szkaplerz w zakonie, albo przynależeli do bractwa szkaplerznego, a przebywają w czyśćcu…

Czytaj więcej...

W maju 2010 roku odbyło się w naszym klasztorze pierwsze spotkanie nowo powstałego Bractwa Szkaplerznego.
Regularnie raz w miesiącu – w każdą trzecią niedzielę o godz. 16.00 – członkowie Bractwa zbierają się w naszej kaplicy klasztornej na wspólnej modlitwie i dzieleniu Słowem Bożym.

Podstawowe obowiązki członków Bractwa Szkaplerznego :

  • z pobożnością nosić Szkaplerz św. lub medalik, jako widzialny znak przynależności do Maryi w Rodzinie Karmelu.
  • poświęcać czas na osobiste spotkanie z Bogiem na modlitwie, często uczestniczyć w Eucharystii, modlić się na różańcu, bądź odmawiać inne modlitwy zatwierdzone przez Kościół.
  • regularnie uczestniczyć w spotkaniach Bractwa, podczas których pogłębiane jest poczucie wspólnotowej więzi, poznaje się ducha Karmelu i uwrażliwia na potrzeby braci i sióstr, czyniąc to wszystko w zażyłej komunii z Maryją

Czytaj więcej...