Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Kto raz zaczął ćwiczyć się w modlitwie wewnętrznej, jakkolwiek by liczne i wielkie były jeso wady i usterki, niech jej nie porzuca, bo rozmyślanie właśnie jest środkiem, za pomocą którego można się poprawić, a bez niego poprawa będzie o wiele trudniejsza. "

św. Teresa od Jezusa

Kochani nasi Przyjaciele,

Mijający rok 2014 był wyjątkowo bogaty w ważne wydarzenia i takimi się kończy. W 1 niedzielę Adwentu, 30.11. br. rozpoczął się ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Życia Konsekrowanego, który jest obchodzony w całym Kościele. Jego otwarcie zostało poprzedzone czuwaniem modlitewnym w Bazylice św. Piotra w dniu 29.11.2014 r. Natomiast zakończy się 2.02.2016 r. uroczystą Mszą św. sprawowaną przez Ojca Świętego.

Z całym Zakonem Karmelitańskim dnia 15.10. br. rozpoczęłyśmy obchody Roku Jubileuszowego 500-lecia Narodzin Św. Teresy od Jezusa. Przez ostatnich pięć lat wspólnoty karmelitańskie pochylały się nad pismami św. Teresy, zgłębiając Jej doktrynę i na nowo odczytując nasz charyzmat w Kościele. Pragniemy jak najpełniej korzystać z łask Roku Jubileuszowego i prosimy Jezusa, aby rozlały się one na cały Kościół. Chciałybyśmy przybliżyć postać Reformatorki Karmelu jak najszerszym kręgom naszych przyjaciół.

Nasza Diecezja trwa w dziękczynieniu za obfite łaski, które spłynęły na nas w czasie nawiedzenia parafii i wszystkich wspólnot przez Maryję w Jej Jasnogórskim Wizerunku.

Dnia 1.10. br. dziękowałyśmy Dobremu Bogu za dziesięć lat istnienia i tworzenia naszej fundacji oraz za dar nowych powołań: za złożenie profesji przez s. Agnieszkę, za obłóczyny s. Katarzyny i rozpoczęcie postulatu przez Małgorzatę.

Dzięki Waszej nieustannej ofiarności i pomocy trwają prace budowlane. W tym roku udało się ocieplić dach nad wszystkimi pokojami na poddaszu oraz otynkować ściany w piwnicy. Teraz planujemy montaż instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej. W ogrodzie pojawiła się kamienna „Studnia Samarytanki”. Nadal też trwają prace przy wykończeniu cokołu budynku. Po raz pierwszy w tym roku przeszedł ścieżkami naszego ogrodu Jezus Eucharystyczny w procesji podczas uroczystości Bożego Ciała. Z tej okazji podjęłyśmy wiele prac przy upiększeniu i udoskonaleniu architektury naszego ogrodu.

Dziękujemy za Wasze dobre serca i każdy gest życzliwości, za nieoceniony dar modlitwy i pamięci o nas. To dzięki Wam nasz klasztor wzrasta na ełckiej ziemi już od 10 lat. Zapewniamy o modlitwie we wszystkich Waszych intencjach, które składamy u stóp Bożego Dzieciątka.

Wasze Siostry Karmelitanki Bose z Ełku