Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Bramą, którą się wchodzi to tej twierdzy, jest modlitwa. Nierozsądnie twierdzi ten, kto sądzi, że może wejść do nieba, nie wszedłszy naprzód w siebie, aby poznać siebie samego i zastanowić się nad własną nędzą i nad tym, co winien jest Bogu, i błagać ustawicznie Jego miłosierdzia. "

św. Teresa od Jezusa

Kochani nasi Przyjaciele,

W Święto Ofiarowania Pańskiego zakończył się Rok Życia Konsekrowanego – rok obfitujący w łaski Pana, przeżyty z wielką radością. Papież Franciszek powiedział w homilii tego dnia: „Rok ten niczym rzeka wlewa się w morze miłosierdzia, w to wielkie misterium miłości, jakiego doświadczamy w związku z Nadzwyczajnym Jubileuszem.”

W tym bezkresnym morzu miłosierdzia i w przeogromnym misterium miłości czujemy się zanurzone od początku Roku Miłosierdzia. Już 14 stycznia zasiliła personalnie ełcką wspólnotę fundacyjną s. Teresa Małgorzata od Czystości Serca Maryi, która przybyła z klasztoru w Nowych Osinach tuż przed naszą wielką uroczystością – profesją wieczystą s. Marii od Jezusa. 16 stycznia – to dzień długo wyczekiwany, a zarazem historyczny moment dla naszej młodej wspólnoty – pierwsza z sióstr, które wstąpiły do tworzącego się Klasztoru w Ełku, złożyła wieczystą profesję zakonną. Uroczystość była bardzo piękna i radosna.

Szczęście Oblubienicy stało się udziałem wszystkich licznie przybyłych uczestników. Ufamy, że łaskawy Bóg również Wam wszystkim – Przyjaciołom i Dobroczyńcom, daje udział w naszym szczęściu i obficie obsypuje łaskami.

Przed nami kolejne ważne uroczystości. 23 kwietnia profesję wieczystą złoży s. Maria Agnieszka od Najświętszego Człowieczeństwa Chrystusa, a następnego dnia, 24 kwietnia, pierwszą profesję złoży s. Maria Katarzyna od Miłości Miłosiernej. Powierzamy te Siostry Waszej modlitewnej pamięci i zapraszamy do duchowego towarzyszenia w tym szczególnym czasie łaski. Nadzwyczajny Jubileusz jest dla nas prawdziwie i dotykalnie nadzwyczajny, tak pod względem składanych przez Siostry profesji, jak i przez nowe kandydatki pragnące rozpocząć życie z nami we wspólnocie. Ufamy, że Nowicjat już niedługo zapełni się, a pieśń uwielbienia Bożego Miłosierdzia, płynąca z naszego klasztoru będzie coraz potężniejsza. Nieustannie dziękujemy Miłosiernemu Bogu za hojność Jego łask.

Ze względu na trwającą zimę, na naszej budowie odrobinę spokojniej. W lutym zostały wstawione drzwi w kaplicy i w chórze zakonnym. Obecnie przygotowujemy się do ułożenia posadzki w kaplicy. Pracę planujemy rozpocząć zaraz po Świętach Wielkanocnych, z nadzieją, że obie zbliżające się profesje Sióstr, odbędą się w nowej kaplicy.

Dziękujemy za Waszą życzliwą i nieocenioną pomoc, dzięki której możemy myśleć o kolejnych etapach prac wykończeniowych. Pragniemy, aby pierwszym pomieszczeniem oddanym do użytku w drugiej części budynku była nowa kaplica. Wiele udało się tam zrobić w ubiegłym roku, ale jeszcze sporo prac przed nami.

Raz jeszcze dziękujemy za otwartość Waszych serc, a naszą wdzięczność wyrażamy w modlitwie, zanurzając w Miłosierdziu Bożym wszystkie intencje, które nosicie w sercach.

Pozdrawiamy serdecznie w Chrystusie Zmartwychwstałym

Wasze siostry Karmelitanki Bose z Ełku