Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Widzicie, co dał Ojciec Niebieski Synowi Swemu, którego nad wszystkich umiłował. Łatwo zatem możecie się domyśleć, jaka jest Jego wola. Takich to darów Ojciec użycza swoim na tym świecie, a użycza ich wedle miary miłości, jaką ich miłuje. Wie, że kto Go bardzo miłuje, ten zdolny jest wiele wycierpieć dla Niego. Kto mało miłuje, temu mało da do cierpienia. "

św. Teresa od Jezusa

Kochani Nasi Przyjaciele,

Tam, gdzie rodzi się Bóg, rozkwita miłosierdzie. Jest ono najcenniejszym darem, jakim obdarza nas Bóg” – powiedział przed rokiem papież Franciszek.

W zakończonym przed kilkoma dniami Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia z wielokrotną mocą odkrywałyśmy czułą troskę, jaką Ojciec Niebieski otoczył naszą młodą wspólnotę, obdarowując nas cudami Swej Miłości Miłosiernej: dwie profesje uroczyste i profesja czasowa naszych młodych sióstr, pierwsza wizyta Generała Zakonu w ełckim budującym się klasztorze, Konstytucja Apostolska Vultum Dei quaerere – o żeńskim życiu kontemplacyjnym – dar Ojca Świętego, spotkanie z młodymi pielgrzymami z dalekiej Oceanii udającymi się na ŚDM, nasze spotkanie z papieżem Franciszkiem i z Siostrami z obu polskich Prowincji w krakowskim Karmelu na Wesołej, 4 aspirantki, rozeznające swoje powołanie, a wśród nich postulantka Paulina, która pod koniec listopada rozpoczęła formację początkową, kanonizacja św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej, rekolekcje wspólnotowe o Bożym Miłosierdziu.

Za wszystko jesteśmy Miłosiernemu Ojcu nieskończenie wdzięcznie, ufamy, że nasza nieustanna modlitwa i gorąca miłość obejmująca każdego człowieka, a w sposób szczególny Was, naszych drogich Przyjaciół, jest miłym Bogu znakiem naszego dziękczynienia.

Bóg w swojej niezmierzonej dobroci pozostawił nam wiele widzialnych znaków wielkich łask ostatniego roku – w nowej kaplicy udało się zamontować tabernakulum, krzyż, ołtarz i ambonę. 23 kwietnia, na krótką chwilę, Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie zamieszkał po raz pierwszy w nowym tabernakulum. W Święto św. Marii Magdaleny 22 lipca z pracowni rzeźbiarskiej w Szczyrku, przybył do nas piękny 3,5 metrowy czerwony krzyż z wizerunkiem Chrystusa Arcykapłana w białym ornacie. Tego samego dnia został umieszczony w prezbiterium. Pan Jezus z otwartymi ramionami i pełnym miłości spojrzeniem czeka na każdego, kto zechce nawiedzić nasz klasztor. 14 października, w wigilię uroczystości Świętej Teresy od Jezusa, w prezbiterium został zamontowany ołtarz i ambona wykonane z białego i czerwonego marmuru. W listopadzie dotarły do nas solidne dębowe stalle do nowego chóru.

Tak pośród cudów tych widzialnych i tych niedostrzegalnych Bóg ożywia i potęguje w nas pragnienie, by jak najszybciej, w tym miejscu, na tym ołtarzu, pod kochającym spojrzeniem Chrystusa, była sprawowana regularnie Najświętsza Eucharystia – największy Cud, cud naszej wzajemnej miłości i jedności w Chrystusie.

Na budowie, po ułożeniu posadzki w kaplicy rozpoczęłyśmy prace wykończeniowe w kilku pomieszczeniach, które łączą obecnie zamieszkiwaną przez nas część z nową kaplicą. Przygotowujemy również do użytkowania dwa wiatrołapy: przed kaplicą i przed chórem. Z wielką radością i zachwytem patrzymy na wszystkie zmiany zachodzące w nowej kaplicy i z ogromną tęsknotą czekamy na dzień, kiedy będziemy mogły tam się przenieść już na stałe.

Z sercami przepełnionymi wdzięcznością dziękujemy za Waszą ogromną pomoc i dobroć, za wszystkie ofiary i modlitwy, które wznoszą nasz klasztor na większą chwałę Bożą. Zapewniamy o naszej nieustannej modlitwie, a Wasze intencje składamy u stóp Bożej Dzieciny.

Siostry Karmelitanki Bose z Ełku