Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Aby prześladowania i krzywdy wydały w duszy owoce i przyniosły jej pożytek, dobrze jest pamiętać o tym, że wpierw wyrządzone są one Bogu niż mnie. "

św. Teresa od Jezusa

Kochani Nasi Przyjaciele,

Tam, gdzie rodzi się Bóg, rozkwita miłosierdzie. Jest ono najcenniejszym darem, jakim obdarza nas Bóg” – powiedział przed rokiem papież Franciszek.

W zakończonym przed kilkoma dniami Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia z wielokrotną mocą odkrywałyśmy czułą troskę, jaką Ojciec Niebieski otoczył naszą młodą wspólnotę, obdarowując nas cudami Swej Miłości Miłosiernej: dwie profesje uroczyste i profesja czasowa naszych młodych sióstr, pierwsza wizyta Generała Zakonu w ełckim budującym się klasztorze, Konstytucja Apostolska Vultum Dei quaerere – o żeńskim życiu kontemplacyjnym – dar Ojca Świętego, spotkanie z młodymi pielgrzymami z dalekiej Oceanii udającymi się na ŚDM, nasze spotkanie z papieżem Franciszkiem i z Siostrami z obu polskich Prowincji w krakowskim Karmelu na Wesołej, 4 aspirantki, rozeznające swoje powołanie, a wśród nich postulantka Paulina, która pod koniec listopada rozpoczęła formację początkową, kanonizacja św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej, rekolekcje wspólnotowe o Bożym Miłosierdziu.

Za wszystko jesteśmy Miłosiernemu Ojcu nieskończenie wdzięcznie, ufamy, że nasza nieustanna modlitwa i gorąca miłość obejmująca każdego człowieka, a w sposób szczególny Was, naszych drogich Przyjaciół, jest miłym Bogu znakiem naszego dziękczynienia.

Bóg w swojej niezmierzonej dobroci pozostawił nam wiele widzialnych znaków wielkich łask ostatniego roku – w nowej kaplicy udało się zamontować tabernakulum, krzyż, ołtarz i ambonę. 23 kwietnia, na krótką chwilę, Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie zamieszkał po raz pierwszy w nowym tabernakulum. W Święto św. Marii Magdaleny 22 lipca z pracowni rzeźbiarskiej w Szczyrku, przybył do nas piękny 3,5 metrowy czerwony krzyż z wizerunkiem Chrystusa Arcykapłana w białym ornacie. Tego samego dnia został umieszczony w prezbiterium. Pan Jezus z otwartymi ramionami i pełnym miłości spojrzeniem czeka na każdego, kto zechce nawiedzić nasz klasztor. 14 października, w wigilię uroczystości Świętej Teresy od Jezusa, w prezbiterium został zamontowany ołtarz i ambona wykonane z białego i czerwonego marmuru. W listopadzie dotarły do nas solidne dębowe stalle do nowego chóru.

Tak pośród cudów tych widzialnych i tych niedostrzegalnych Bóg ożywia i potęguje w nas pragnienie, by jak najszybciej, w tym miejscu, na tym ołtarzu, pod kochającym spojrzeniem Chrystusa, była sprawowana regularnie Najświętsza Eucharystia – największy Cud, cud naszej wzajemnej miłości i jedności w Chrystusie.

Na budowie, po ułożeniu posadzki w kaplicy rozpoczęłyśmy prace wykończeniowe w kilku pomieszczeniach, które łączą obecnie zamieszkiwaną przez nas część z nową kaplicą. Przygotowujemy również do użytkowania dwa wiatrołapy: przed kaplicą i przed chórem. Z wielką radością i zachwytem patrzymy na wszystkie zmiany zachodzące w nowej kaplicy i z ogromną tęsknotą czekamy na dzień, kiedy będziemy mogły tam się przenieść już na stałe.

Z sercami przepełnionymi wdzięcznością dziękujemy za Waszą ogromną pomoc i dobroć, za wszystkie ofiary i modlitwy, które wznoszą nasz klasztor na większą chwałę Bożą. Zapewniamy o naszej nieustannej modlitwie, a Wasze intencje składamy u stóp Bożej Dzieciny.

Siostry Karmelitanki Bose z Ełku