Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Cały wysiłek początkującego do tego powinien zmierzać, aby oddawać się modlitwie, by z wielką pilnością, na jaką zdoła się zdobyć, nad tym pracował i o to z całą gotowością się starał, by jego wola była zgodna z wolą Bożą.  "

św. Teresa od Jezusa

Kochani nasi Dobroczyńcy,

Tegoroczny Wielki Post jest czasem naznaczonym okrutną wojną na Ukrainie. Jest czasem wielkiej, solidarnej modlitwy o nastanie pokoju. Jest również czasem niesienia pomocy potrzebującym i przyjmowania uchodźców wojennych pod nasz dach rodzinny, któremu na imię Polska. W Karmelu wspieramy materialnie i duchowo potrzebujących. Trwając w ufnej modlitwie mocno wierzymy, że miłość i dobro przywrócą ludziom utracony pokój. O taką miłość, która jest zdolna przemienić każde serce, błagamy Boga w naszej codziennej modlitwie. Miłość do Boga i do drugiego człowieka, która wszystko ocala i nigdy nie traci nadziei. Staramy się każdego dnia pamiętać, że jest on darem od Boga, a każdy trud wkładany w nasze ciężkie prace, przeżyć w duchu miłości, która budując przygotowuje świat wokół nas na przyjęcie z Bożych rąk każdego dobra, jakiego On Sam pragnie dla człowieka.

Z miłości czynimy cel każdej wykonywanej pracy, a ostatnio mamy jej wyjątkowo dużo. Na naszej budowie w pierwszych miesiącach 2022 roku udało się wykonać wiele zaplanowanych wcześniej inwestycji: m.in. został uruchomiony system oddymiania na nowej klatce schodowej, rozbudowana została instalacja fotowoltaiczna poprzez montaż dodatkowej wiaty oraz paneli.

Od początku lutego na naszej działce trwała budowa ogrodzenia z płyt betonowych. W pierwszym etapie ogrodzony został dodatkowy hektar ziemi, który otrzymałyśmy pod koniec ub. roku. Ze względu na budowę domków jednorodzinnych w bliskim sąsiedztwie, zgodnie z obowiązującymi nas przepisami o klauzurze, jako kolejny etap zaplanowałyśmy wymianę ogrodzenia z siatki na płyty betonowe.

Gdy ekipa budowlana kończyła jeden etap prac, wkraczała nasza „powykonawcza brygada sióstr”, porządkująca teren i przygotowująca go pod zasiew trawy. Pogoda nam dopisywała. Towarzyszyło nam piękne słonce, a nad głowami przelatywały klucze żurawi oraz ogromne, nieprzeliczone stada kaczek i gęsi.

19 marca w Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NMP, jako uwieńczenie naszych prac polowych, zaplanowałyśmy procesję z figurką Św. Józefa na nowy hektar ziemi. W pełnym ufności akcie zawierzenia poleciłyśmy trosce Najlepszego Ojca i Opiekuna naszą Wspólnotę zakonną oraz klasztor, budowę i powiększony ogród.

Kochani, dziękujemy za Waszą pamięć o nas, za Wasze wsparcie i ogromną pomoc, dzięki której możemy kontynuować dzieło budowy klasztoru. Pamiętamy o wszystkich Waszych intencjach, które w sercach nosimy i obejmujemy naszą modlitwą. Pozdrawiamy w Chrystusie Zmartwychwstałym.

Wasze siostry Karmelitanki Bose