Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Widzicie, co dał Ojciec Niebieski Synowi Swemu, którego nad wszystkich umiłował. Łatwo zatem możecie się domyśleć, jaka jest Jego wola. Takich to darów Ojciec użycza swoim na tym świecie, a użycza ich wedle miary miłości, jaką ich miłuje. Wie, że kto Go bardzo miłuje, ten zdolny jest wiele wycierpieć dla Niego. Kto mało miłuje, temu mało da do cierpienia. "

św. Teresa od Jezusa

Kochani nasi Dobroczyńcy,

Tegoroczny Wielki Post jest czasem naznaczonym okrutną wojną na Ukrainie. Jest czasem wielkiej, solidarnej modlitwy o nastanie pokoju. Jest również czasem niesienia pomocy potrzebującym i przyjmowania uchodźców wojennych pod nasz dach rodzinny, któremu na imię Polska. W Karmelu wspieramy materialnie i duchowo potrzebujących. Trwając w ufnej modlitwie mocno wierzymy, że miłość i dobro przywrócą ludziom utracony pokój. O taką miłość, która jest zdolna przemienić każde serce, błagamy Boga w naszej codziennej modlitwie. Miłość do Boga i do drugiego człowieka, która wszystko ocala i nigdy nie traci nadziei. Staramy się każdego dnia pamiętać, że jest on darem od Boga, a każdy trud wkładany w nasze ciężkie prace, przeżyć w duchu miłości, która budując przygotowuje świat wokół nas na przyjęcie z Bożych rąk każdego dobra, jakiego On Sam pragnie dla człowieka.

Z miłości czynimy cel każdej wykonywanej pracy, a ostatnio mamy jej wyjątkowo dużo. Na naszej budowie w pierwszych miesiącach 2022 roku udało się wykonać wiele zaplanowanych wcześniej inwestycji: m.in. został uruchomiony system oddymiania na nowej klatce schodowej, rozbudowana została instalacja fotowoltaiczna poprzez montaż dodatkowej wiaty oraz paneli.

Od początku lutego na naszej działce trwała budowa ogrodzenia z płyt betonowych. W pierwszym etapie ogrodzony został dodatkowy hektar ziemi, który otrzymałyśmy pod koniec ub. roku. Ze względu na budowę domków jednorodzinnych w bliskim sąsiedztwie, zgodnie z obowiązującymi nas przepisami o klauzurze, jako kolejny etap zaplanowałyśmy wymianę ogrodzenia z siatki na płyty betonowe.

Gdy ekipa budowlana kończyła jeden etap prac, wkraczała nasza „powykonawcza brygada sióstr”, porządkująca teren i przygotowująca go pod zasiew trawy. Pogoda nam dopisywała. Towarzyszyło nam piękne słonce, a nad głowami przelatywały klucze żurawi oraz ogromne, nieprzeliczone stada kaczek i gęsi.

19 marca w Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NMP, jako uwieńczenie naszych prac polowych, zaplanowałyśmy procesję z figurką Św. Józefa na nowy hektar ziemi. W pełnym ufności akcie zawierzenia poleciłyśmy trosce Najlepszego Ojca i Opiekuna naszą Wspólnotę zakonną oraz klasztor, budowę i powiększony ogród.

Kochani, dziękujemy za Waszą pamięć o nas, za Wasze wsparcie i ogromną pomoc, dzięki której możemy kontynuować dzieło budowy klasztoru. Pamiętamy o wszystkich Waszych intencjach, które w sercach nosimy i obejmujemy naszą modlitwą. Pozdrawiamy w Chrystusie Zmartwychwstałym.

Wasze siostry Karmelitanki Bose