Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Ciało nasze ma tę wadę, że im więcej mu dogadzamy, tym bardziej mnożą się jego wymagania. "

św. Teresa od Jezusa

Listy do Dobroczyńców

Kochani nasi Przyjaciele!

„...Stworzenie pilnie potrzebuje objawienia się synów Bożych, tych, którzy stali się "nowym stworzeniem": "Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe" (2 Kor 5,17). W rzeczywistości, wraz z ich objawieniem się, także stworzenie może "przeżyć Wielkanoc": otworzyć się na nowe niebo i nową ziemię (por. Ap 21,1). A droga do Wielkanocy wzywa nas właśnie do odnowienia naszego oblicza i naszego serca, ...aby móc żyć pełnią łask Tajemnicy Paschalnej.” (z orędzia papieskiego na Wielki Post 2019 r.)

Czytaj więcej...

Kochani nasi Przyjaciele!

"Ciebie, Boga, wysławiamy, Tobie, Panu, wieczna chwała. Ciebie, Ojca, niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała"... Jakże nie śpiewać głosem pełnym radości uroczystego Te Deum laudamus, które wyraża naszą ogromną wdzięczność za wszystko, co dokonało się w naszym klasztorze w minionych miesiącach. Jakże nie dziękować Dobremu Bogu za Jego Miłosierną Miłość, która obficie rozlała się na naszą wspólnotę.

Czytaj więcej...