Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Z początku, gdy dusza dopiero zaczyna wstępować na drogi życia wewnętrznego, Bóg nie ukazuje jej się jawnie, aby nie przeraziła się widokiem niskości i nicestwa swego wobec mieszkającego w niej tak ogromnego Majestatu. Powoli jednak, w miarę jak uzna tego potrzebę, rozszerza i rozprzestrzenia tę duszę, aby zdolna była objąć te skarby, które w niej składa. "

św. Teresa od Jezusa

Spis treści

II. PRZESŁANIE NAJSTARSZYCH LEGEND ZAKONU

Niektóre z legend odegrały szczególną rolę w kształtowaniu się maryjnej świadomości Zakonu. Były często przytaczane i można znaleźć liczne ich wersje, co dowodzi, że stanowiły istotny element przekazu pierwotnego charyzmatu karmelitańskiego.