Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Bóg jest Prawdą najwyższą, a pokora niczym innym nie jest, tylko trwaniem w prawdzie. "

św. Teresa od Jezusa

Spis treści

7. Cudownie dokończony obraz

Legend o cudownie dokończonych obrazach Maryi, malowanych przez karmelitów dla celów Jej publicznego kultu, jest chyba najwięcej. Jedno z takich klasycznych opowiadań przedstawia historię powstania obrazu Matki Bożej Pisakowej w Karmelu dawnej obserwancji w Krakowie. W starym przekazie czytamy: „Pewien karmelita, ksiądz pobożny i snadź niepospolity artysta-malarz, powziął szczęśliwą myśl z wyższego widocznie natchnienia, odmalowania wizerunku Matki Bożej na zewnętrznej ścianie, ponad drzwiami bocznymi kościoła. Gdy rzeczony karmelita-malarz rozpoczął swe dzieło nakreśliwszy kontur, zadzwoniono właśnie «na pacierze», więc skierował swe kroki do chóru, zostawiwszy malowanie. Tymczasem podczas jego nieobecności niewidzialna ręka dokończyła tworzenie wizerunku. Następnego dnia zbierały się gromadki ludzi podziwiając Madonnę” (R. Róg, Karmelici. Duch, historia, kultura, Kraków 1997, s.16.).

Wszystkie podobne przekazy łączy wspólna myśl: każdy obraz Maryi powstaje w Karmelu z Bożego natchnienia i jest potwierdzeniem wyboru przez Nią tegoż Zakonu dla dzieła szerzenia Jej czci.