Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Nie zabiegajcie o to aby być użytecznymi dla wszystkich, ale dla tych, którzy są w waszym otoczeniu. "

św. Teresa od Jezusa

My zmartwychwstaniemy jak On, z Nim i przez Niego. KKK995

Chrystus umarł i Zmartwychwstał. Każdy z nas umrze i każdy zmartwychwstanie. W tajemniczy sposób ta prawda realizuje się w naszym życiu w każdej chwili a Święty Kościół pozwala doświadczyć jej szczególnie w czasie Triduum Paschalnego . Tę niezwykłą lekcję jaką Pan Jezus zamknął w trzech świętych dniach można streścić w słowach: miłość, oddanie, ufność. To nasza droga do Zmartwychwstania, sposób przejścia przez trudne sytuacje życiowe, czy też przez walkę wewnętrzną, walkę z grzechem i słabością, w końcu przejścia z tego świata.

Miłość, oddanie, ufność.

Miłość. Wielki Czwartek. „Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.” J 13,14-15 Służyć braciom i siostrom do których posyła nas Bóg, służyć według ich potrzeb. Mieć odwagę odczytywania w relacjach z innymi ludźmi swoich słabości, niedoskonałości, mieć odwagę by nazwać i uznać swoje grzechy.

Oddanie. Wielki Piątek. „Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eli, Eli, lema sabachthani?», to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” Mt 27,47-48. Przyjąć wszystko. Zrezygnować z siebie. Pozostawić na boku własne upodobania, swoją pozycję, wszystko co nie służy budowaniu wspólnoty Kościoła. Obumierać w swoim egoizmie, miłości własnej ale też w swoich potrzebach, racjach. Pomimo bólu i pozornej pustki. Przyjąć jako łaskę chorobę, trudności.

Ufność. Wielka Sobota „Po powrocie przygotowały wonności i olejki; lecz zgodnie z przykazaniem zachowały spoczynek szabatu.” Łk 23,56. Umieć czekać, zgodzić się na „bezczynność”. Oddać całą inicjatywę Bogu, Jego działaniu. Wytrzymać mimo gorącemu przekonaniu o potrzebie działania.

Pan zostawił nam niezawodny sposób na skuteczne przechodzenie ze śmierci do życia, na wyjście z pułapki egoizmu i niedoskonałości, na przejście ze śmierci grzechu do życia w łasce, na spokojne przyjmowanie chorób, cierpień czy trudnych sytuacji jakie niesie życie.

Kiedy zaczynamy realizować Jego plan, otwierają się nam oczy na rzeczywistość Paschy, każda chwila staje się wyjściem – odpowiedzią na głos Boga, który pragnie nas prowadzić do doskonałości.

Zostawiamy „stare”. Sposobem na pełne wejście w nową jakość życia jest miłość wobec braci, całkowite wydanie siebie i umiejętność przyjęcia własnej bezsilności, odwaga czekania na Boże działanie pomimo ciemności Wielkiej Soboty.

Po niej zawsze przychodzi Zmartwychwstały Pan

karmelitanka bosa


Opublikowano: Martyria - kwiecień 2017