Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Z początku, gdy dusza dopiero zaczyna wstępować na drogi życia wewnętrznego, Bóg nie ukazuje jej się jawnie, aby nie przeraziła się widokiem niskości i nicestwa swego wobec mieszkającego w niej tak ogromnego Majestatu. Powoli jednak, w miarę jak uzna tego potrzebę, rozszerza i rozprzestrzenia tę duszę, aby zdolna była objąć te skarby, które w niej składa. "

św. Teresa od Jezusa

W klimacie paschalnej radości zapraszamy do wysłuchania utworu "Niebo wysokie, raduj się"...


tekst i muzyka : ze śpiewnika dominikańskiego Niepojęta Trójco
(opracowanie D.Kusz OP)
śpiew : Siostry Karmelitanki Bose z Ełku
nagranie : Tomasz Kwiatkowski
Nagrania dokonano 6 kwietnia 2015 r
w klasztorze ss. Karmelitanek Bosych w Ełku