Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa W krzywdzie nam wyrządzonej powinna nas boleć jedynie obraza Majestatu Bożego. "

św. Teresa od Jezusa

Nagrywając Koronkę do Bożego Miłosierdzia w naszym klasztorze Karmelitanek Bosych w Witynach, pragniemy przez wykorzystanie własnej melodii, wprowadzić modlących się i słuchaczy rzeczywistość nadziei, którą nieustannie odnajdujemy w tej modlitwie...

Obraz Najświętszego Oblicza: namalowała Małgorzata Szczerba

Modlitwy wprowadzające i kończące Koronkę: ks. Jacek Uchan

Fortepian: Jan Zeyland

Realizacja: Grzegorz Kopala - marzec 2021