Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Cały wysiłek początkującego do tego powinien zmierzać, aby oddawać się modlitwie, by z wielką pilnością, na jaką zdoła się zdobyć, nad tym pracował i o to z całą gotowością się starał, by jego wola była zgodna z wolą Bożą.  "

św. Teresa od Jezusa

Jezus, który przyszedł na świat, jest Synem Ojca Przedwiecznego, Ten fakt przypomina nam prawdę, że wszyscy jesteśmy dziećmi Jednego Ojca... Wszyscy w Nim i przez Niego jesteśmy braćmi i siostrami...

Muzyka i słowa - s. Agnieszka Brzozowska OCD

śpiew - Mateusz Michniewicz, siostry karmelitanki bose z Ełku

Nagranie pochodzi z płyty 'Odnalezieni Pokochani Szczęśliwi' nagranej przez Siostry Karmelitanki Bose w Ełku w maju 2021 r. Więcej informacji można już znaleźć na stronie płyty: https://plyta.karmel.elk/2021