Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Nie zakładajcie fundamentu na samej tylko modlitwie i bogomyślności. Bez usilnego starania się o cnoty, bez ciągłego ćwiczenia się w nich, zawsze pozostaniecie duchowymi karłami. "

św. Teresa od Jezusa

Kim jestem? Kim chce mieć mnie Bóg?

Pieśni skruchy zostały napisane jako odzew na krótkie rozważania Abpa Adriana Galbasa SAC. W okresie Wielkiego Postu mogą stać się pomocą w spojrzeniu na naszą więź z Bogiem, na nas samych i naszą drogę życia...

Kim chce mieć mnie Bóg? Kim chcę być dla Boga.

tekst, muzyka, śpiew - s.Agnieszka Brzozowska OCD
piano - Jan Zeyland
realizacja nagrania - Grzegorz Kopala

 

Pieśni skruchy: 1 Pycha. „Ktoś pełen siebie”. Nie musi tak być

Pycha, najprościej ujmując, jest grzechem intelektu, dlatego jej synonimem jest zarozumiałość. O człowieku pysznym mówi się potocznie he is full of himself — „ktoś jest pełen siebie”. Jeśli dostrzegam, jak często odwracam się od Boga i stawiam siebie w Jego miejsce nawet w najdrobniejszych sprawach, jeśli jestem "napełniony sobą" i już nie chcę potrzebować nikogo, a jednak odczuwam w sercu niepokój i skrytą głęboko tęsknotę za Kimś Większym, to jest droga skruchy, która prowadzi przez pokorną służbę, poświęcenie i uniżenie. Ewagriusz z Pontu napisał: Demon pychy jest sprawcą najgłębszego upadku duszy. Namawia człowieka, aby nie uznawał Boga za wspomożyciela, lecz by sądził, że sam jest źródłem swych prawych czynów, a także by pysznił się przed braćmi, mając ich za głupców, gdyż nie pojmują wszyscy jego [rzekomej] wielkości.

Pieśni skruchy: 2 Chciwość

Ewagriusz z Pontu napisał: Chciwość pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła i z niej wyrastają niczym dzikie pędy pozostałe namiętności. Jeśli odetniesz jedną gałąź, wkrótce wypuści inną i nie pozwoli, aby wyschły te, które z niej wyrosły. Upraszczając bardzo - Chciwość to przede wszystkim zabieganie o pomnażanie stanu posiadania i obrona go przed tymi, którzy chcieliby z tego bogactwa coś uszczknąć.

 

Pieśni skruchy: 3. Nieczystość

Nieczysty to inaczej... brudny. Człowiek brudny jest pokryty brudem w wielu miejscach. ..a jeśli ów brudny ma też brudne oczy, spojrzenie (nie tylko brudne okulary), wtedy brudnym dla niego jest też cały otaczający go świat. Wówczas tym swoim widzeniem świata będzie brudził wszystko wokół siebie.

Pieśni skruchy: 4. Zazdrość

Zazdrość bywa nazywana najgłupszym z grzechów,...bo oprócz samego grzechu nic innego nie daje. Ona potrafi ukłuć, bo ktoś okazał się mądrzejszy, bardziej uzdolniony, w czymkolwiek lepszy niż ja. Zaboli, że zasługi kogoś innego zostały zauważone, moje nie. To jeszcze nie byłoby problemem. Na pojawiające się w sercu uczucia wpływu nie mamy, więc w sensie moralnym nie są ani dobre ani złe. Ważne, co każdy z nas z takim negatywnym uczuciem zrobi...

Pieśni skruchy: 5. Nieumiarkowanie

Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu to specyficzny problem człowieka. Najczęściej nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu ma swoje podłoże w błędnej filozofii życia, opartej na wypaczonej hierarchii wartości. Brak panowania nas sobą staje się wtedy na tyle poważnym złem moralnym, że jest jednym z grzechów głównych i prowadzi do kryzysu również w innych dziedzinach życia. U podstaw błędnej filozofii życia, która prowadzi do braku umiaru, leży zwykle szukanie przyjemności za wszelką cenę oraz postawienie przyjemności w miejsce radości. Za nieumiarkowanym głodem ciała kryje się zwykle niedożywiony duch.

Pieśni skruchy: 6. Gniew

Pieśni skruchy: 7. Lenistwo