Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa W krzywdzie nam wyrządzonej powinna nas boleć jedynie obraza Majestatu Bożego. "

św. Teresa od Jezusa

Tekst i muzyka - s. Agnieszka Brzozowska OCD

Nagrania "na żywo" dokonano w klasztorze sióstr Karmelitanek Bosych w Ełku 5 kwietnia 2023 r.

Nuty w formacie pdf do Hymnu III Kongresu, opracowane na chór 4 głosowy przez Piotra Pałkę.

 

MODLITWA OFIAROWANIA CIERPIENIA (modlitwa w intencji kongresu)

Panie Jezu Chryste, łączę moje cierpienie z Twoim cierpieniem, mój krzyż z Twoim krzyżem. Cały mój ból fizyczny i duchowy składam w Twoich ranach, bo w nich jest moje uzdrowienie. Oddaję Ci także mój lęk przed cierpieniem i śmiercią. Przez wstawiennictwo św. Józefa ofiaruję Ci moje udręki ciała i duszy w intencjach Kościoła, kapłanów i sióstr zakonnych, a także nowych powołań kapłańskich i Kongresu Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Kościelnych Diecezji Ełckiej. Przyjmij, proszę, moją modlitwę. Amen Św. Józefie, módl się za nami!