Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Widzicie, co dał Ojciec Niebieski Synowi Swemu, którego nad wszystkich umiłował. Łatwo zatem możecie się domyśleć, jaka jest Jego wola. Takich to darów Ojciec użycza swoim na tym świecie, a użycza ich wedle miary miłości, jaką ich miłuje. Wie, że kto Go bardzo miłuje, ten zdolny jest wiele wycierpieć dla Niego. Kto mało miłuje, temu mało da do cierpienia. "

św. Teresa od Jezusa

 • "Ja jestem z Wami"

  Hymn Kongresu Eucharystycznego 28.03.2024 - 04.06.2026

  • Słowa i muzyka -- s. Agnieszka Brzozowska OCD
  • Opracowanie -- Piotr Pałka
  • "Wstańcie, chodźmy!" Hymn III Kongresu Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Kościelnych Diecezji Ełckiej

   Tekst i muzyka - s. Agnieszka Brzozowska OCD

   Nagrania "na żywo" dokonano w klasztorze sióstr Karmelitanek Bosych w Ełku 5 kwietnia 2023 r.

   Nuty w formacie pdf do Hymnu III Kongresu, opracowane na chór 4 głosowy przez Piotra Pałkę.

   {phocadownload view=file|id=25|target=s}

  • Wszystko jest łaską - Św. Teresie na urodziny

   150 różnica urodzin św. Teresy od Dzieciątka Jezus jest okazja, by wciąż mocniej zacieśniać więź z naszą Siostrą w Karmelu.

   Ojcem duszy i przewodnikiem na drodze wiary, stał się dla Teresy św. Jan od Krzyża. W kontekście jego nauki, słowa naszej Świętej Siostry: "Wszystko jest łaską" oraz "Ufność i tylko ufność", prowadzą do całkowitego zaufania Bogu, pomimo ciemności duszy i cierpień ciała, którego zwieńczeniem pod koniec życia, będzie spotkanie z Bogiem, Który jest Miłością i Miłosiedziem.

  • Profesja Uroczysta s. Marii Elżbiety od Najświętszego Oblicza - Karmel - Ełk, 12 listopada 2022

   12 listopada 2022 roku nasza siostra Maria Elżbieta od Najświętszego Oblicza, złożyła uroczystą Profesję w Karmelu. Droga, która do tej chwili Ją doprowadziła wiodła przed ponad 30 lat wiernej i oddanej służby Chrystusowi i najbardziej potrzebującemu człowiekowi w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Miłości. Rosja, Armenia, w końcu Łotwa, skąd Pan w tajemniczy sposób zawołał ją do Karmelu. Wydarzenia ostatnich tygodni zapisują szczególną kartę tej drogi, drogi Miłości niecierpliwej, miłości, która się spieszy, miłości, która ciągle pragnie więcej.

  • Odmawiajcie Różaniec

   Hymn I Kongresu Różańcowego Diecezji Ełckiej

   Odmawiajcie Różaniec - to słowa Matki Bożej, które wielokrotnie kierowała i nadal kieruje do wszystkich wierzących w Chrystusa. On uczy całym swym życiem odpowiadać Bogu: Fiat. Tak jak to czyniła Maryja... 

   To oręż do walki z grzechem i złem tego świata.

  • Czas skruchy: 7. Lenistwo

   Kim jestem? Kim chce mieć mnie Bóg?

   Te krótkie rozważania wyrażone słowem i muzyką mogą stać się punktem odniesienia w spojrzeniu na siebie i swoje życie.

  • Czas skruchy: 6. Gniew

   Kim jestem? Kim chce mieć mnie Bóg?

   Te krótkie rozważania wyrażone słowem i muzyką mogą stać się punktem odniesienia w spojrzeniu na siebie i swoje życie.

  • Pieśni skruchy (1-7)

   Kim jestem? Kim chce mieć mnie Bóg?

   Pieśni skruchy zostały napisane jako odzew na krótkie rozważania Abpa Adriana Galbasa SAC. W okresie Wielkiego Postu mogą stać się pomocą w spojrzeniu na naszą więź z Bogiem, na nas samych i naszą drogę życia...

   Kim chce mieć mnie Bóg? Kim chcę być dla Boga.

   tekst, muzyka, śpiew - s.Agnieszka Brzozowska OCD
   piano - Jan Zeyland
   realizacja nagrania - Grzegorz Kopala

    

   Pieśni skruchy: 1 Pycha. „Ktoś pełen siebie”. Nie musi tak być

   Pycha, najprościej ujmując, jest grzechem intelektu, dlatego jej synonimem jest zarozumiałość. O człowieku pysznym mówi się potocznie he is full of himself — „ktoś jest pełen siebie”. Jeśli dostrzegam, jak często odwracam się od Boga i stawiam siebie w Jego miejsce nawet w najdrobniejszych sprawach, jeśli jestem "napełniony sobą" i już nie chcę potrzebować nikogo, a jednak odczuwam w sercu niepokój i skrytą głęboko tęsknotę za Kimś Większym, to jest droga skruchy, która prowadzi przez pokorną służbę, poświęcenie i uniżenie. Ewagriusz z Pontu napisał: Demon pychy jest sprawcą najgłębszego upadku duszy. Namawia człowieka, aby nie uznawał Boga za wspomożyciela, lecz by sądził, że sam jest źródłem swych prawych czynów, a także by pysznił się przed braćmi, mając ich za głupców, gdyż nie pojmują wszyscy jego [rzekomej] wielkości.

  • Czas skruchy: 5. Nieumiarkowanie

   Kim jestem? Kim chce mieć mnie Bóg?

   Te krótkie rozważania wyrażone słowem i muzyką mogą stać się punktem odniesienia w spojrzeniu na siebie i swoje życie.

  • Czas skruchy: 4. Zazdrość

   Kim jestem? Kim chce mieć mnie Bóg?

   Te krótkie rozważania wyrażone słowem i muzyką mogą stać się punktem odniesienia w spojrzeniu na siebie i swoje życie.

  • Józefie, Synu Dawida

    

  • Czas skruchy: 3. Nieczystość

   Kim jestem? Kim chce mieć mnie Bóg?

   Pieśni skruchy zostały napisane jako odzew na krótkie rozważania Abpa Adriana Galbasa SAC. W okresie Wielkiego Postu mogą stać się pomocą w spojrzeniu na naszą więź z Bogiem, na nas samych i naszą drogę życia...

   Te krótkie rozważania wyrażone słowem i muzyką mogą stać się punktem odniesienia w spojrzeniu na siebie i swoje życie.

  • Czas skruchy: 2. Chciwość

   Kim jestem? Kim chce mieć mnie Bóg?

   Pieśni skruchy zostały napisane jako odzew na krótkie rozważania Abpa Adriana Galbasa SAC. W okresie Wielkiego Postu mogą stać się pomocą w spojrzeniu na naszą więź z Bogiem, na nas samych i naszą drogę życia...

   Te krótkie rozważania wyrażone słowem i muzyką mogą stać się punktem odniesienia w spojrzeniu na siebie i swoje życie.

  • Czas skruchy: 1. Pycha

   Kim jestem? Kim chce mieć mnie Bóg?

   Pieśni skruchy zostały napisane jako odzew na krótkie rozważania Abpa Adriana Galbasa SAC. W okresie Wielkiego Postu mogą stać się pomocą w spojrzeniu na naszą więź z Bogiem, na nas samych i naszą drogę życia...

   Kim chce mieć mnie Bóg? Kim chcę być dla Boga.

   Czas skruchy: 1 Pycha. Abp Adrian Galbas i Karmelitanki Bose o 7 grzechach głównych

   rozważania - Abp Adrian Galbas SAC
   tekst i muzyka - s.Agnieszka Brzozowska OCD
   piano - Jan Zeyland
   realizacja nagrania - Grzegorz Kopala

   Pieśni skruchy: 1 Pycha. „Ktoś pełen siebie”. Nie musi tak być

   {phocadownload view=file|id=21|target=s}

   tekst, muzyka, śpiew - s.Agnieszka Brzozowska OCD
   piano - Jan Zeyland
   realizacja nagrania - Grzegorz Kopala

  • Ty dajesz nam pokój

   Różaniec to oręż, który kruszy mur wrogości przede wszystkim w naszym własnym sercu. Ta wrogość boleśnie rani nas samych, więzi w izolacji nie-pokoju. I choć wszyscy tęsknimy za pokojem, tak łatwo ranimy innych myślą, słowem, gestem. Nie potrzeba  czołgów, by świat wokół nas budował zasieki...

    
  • Uwielbiajmy Święte Imię Jezus

   W wyjątkowym dniu poświęconym szczególnej czci Imienia Jezus pragniemy podzielić się naszym utworem, który jest owocem cichej modlitwy, tęsknoty ludzkiego serca za Bogiem, Który nie tylko zamieszkał między nami, ale pragnie zamieszkać w nas...

   Ufamy, że te proste słowa zaczerpnięte z Litanii do Imienia Jezus i otulone muzyką zapadną głęboko w serca wszystkich słuchaczy...

  • Pragnę

   W Dniu Życia Konsekrowanego życzymy każdemu człowiekowi chwili ciszy, w której dadzą się usłyszeć Słowa Jezusa i Jego pragnienia. On pragnie mieć każdego z nas jak najbliżej Siebie.

   My, siostry, ufamy, że nasza ukryta obecność może o tym przypominać.

   Trwajmy w jedności Jego Miłości...

  • "Jednego mamy Ojca w niebie"

   Jezus, który przyszedł na świat, jest Synem Ojca Przedwiecznego, Ten fakt przypomina nam prawdę, że wszyscy jesteśmy dziećmi Jednego Ojca... Wszyscy w Nim i przez Niego jesteśmy braćmi i siostrami...

  • Nie mogę lękać się Boga, który dla mnie stał się tak mały

   "Nie mogę lękać się Boga, który dla mnie stał sie tak mały... kocham Go!... ponieważ On jest tylko miłością i miłosierdziem!..."

   To ostatnie słowa napisane 25 sierpnia 1897 r. przez św. Teresę od Dzieciątka Jezus do ks. Belliere, są także słowami do nas... i dla nas... Nie lękaj się Boga, Który dla ciebie stał sie tak mały... Kochaj Go..., bo On jest miłością i miłosierdziem... 

  • Słowo dla ciebie - kard. Stefan Wyszyński

   W hołdzie Prymasowi Tysiąclecia, Wielkiemu Polakowi i Pasterzowi Kościoła, człowiekowi, który po Bogu i Maryi najbardziej umiłował Polskę - siostry Karmelitanki Bose z Ełku.