Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Rzecz to jasna, że im większe ktoś nam wyświadczył dobrodziejstwa, tym więcej będziemy go miłować. Słuszną więc jest rzeczą i wielką zasługą pamiętać zawsze o tym, że od Boga mamy byt i nasze istnienie, że On nas stworzył z niczego i zachowuje nas, że wszystkie dobrodziejstwa swojej Męki i śmierci nam przygotował i w pogotowiu trzymał dla każdego z nas dziś żyjących, na długo przedtem, nimnas stworzył. "

św. Teresa od Jezusa

Budowa klasztoru

26 kwietnia 2007 r. na placu budowy rozpoczęły się pierwsze prace ziemne.

8 grudnia 2008 r. zamieszkałyśmy w kilku przygotowanych pomieszczeniach. Przez dwa kolejne lata trwały prace wykończeniowe tegoż skrzydła klasztoru.

0d roku 2010 prace budowlane skupiły się wokół drugiej części budynku. Na wszystkich kondygnacjach mieszkalnej części klasztoru zostały wymurowane ścianki działowe. Wstawiono brakujące okna w kaplicy, chórze zakonnym i bibliotece. Udało się również wykonać elewację zewnętrzną ścian klasztoru i kaplicy. Została także wymurowana wieża i umieszczono na niej krzyż oraz dzwon "Totus Tuus".

Przez kolejne lata trwały żmudne prace wykończeniowe, zaczynając do wykonania wszystkich koniecznych instalacji wewnątrz budynku.

W roku 2015 udało się posunąć do przodu wiele ważnych prac budowlanych: zakończono zakładanie instalacji, zostały wylane posadzki betonowe na wszystkich kondygnacjach, zakończono prace przy tynkowaniu ścian wewnętrznych oraz przy frontonie kaplicy. Rozpoczęłyśmy także pierwszy etap wykończenia wnętrz naszej docelowej kaplicy i chóru zakonnego. Powstały tam ozdobne łuki i filary, całość ścian została pomalowana na biało i w ciepłych odcieniach koloru beżowego.

Pragniemy gorąco podziękować
naszym Przyjaciołom i Dobroczyńcom za dotychczasową pomoc
i zapewnić o naszej modlitewnej wdzięczności.

Serdecznie zapraszamy do zobaczenia fotograficznej dokumentacji zamieszczonej w dziale Galeria, a wszystkim gotowym wspomóc budowę naszego klasztoru podajemy potrzebne dane:

Bank Pekao S.A., II O.w Grudziądzu
ul. Chełmińska 68, 86-302 Grudziądz

PLN:   17 1240 1949 1111 0010 0476 7027
SWIFT - PKOPPLPW
EUR:   11 1240 1949 1978 0010 0476 7144


Kochani Nasi Przyjaciele,

Z wielką radością wraz z całym Kościołem wchodzimy w Święty Rok Miłosierdzia oraz Jubileuszowy Rok 1050-lecia Chrztu Polski. Za nami Jubileusz 500-lecia Narodzin św. Teresy od Jezusa. Był on obfity w łaski Pana i przyniósł nam wiele ważnych wydarzeń. Ostatnim akcentem obchodów jubileuszowych były uroczystości październikowe. 2 października 2015 rozpoczął się w Ełku X Festiwal Muzyczny pt.: „Obchody 500-lecia narodzin św. Teresy z Avila”, zorganizowany przez Ełckie Towarzystwo Muzyczne przy współpracy z Ambasadą Królestwa Hiszpanii w Polsce. Odbył się cykl koncertów muzyki hiszpańskiej, konkursy wiedzy o życiu św. Teresy, konkurs piosenki hiszpańskiej, odczyty i wykłady. Sercem obchodów - 4 października, była Uroczysta Eucharystia w naszej nowej kaplicy. Kolejny raz zamieniłyśmy plac budowy w świątynię. Wnętrze uszlachetniła wystawa prezentująca kolejne fundacje św. Teresy, przygotowana przez Ambasadę Hiszpanii. Uroczystościom przewodniczył nasz Ojciec Prowincjał Jan Malicki OCD. Słowo o św. Teresie powiedział O. Emilian Bojko OCD z Argentyny. Po Eucharystii wysłuchaliśmy Tryptyku Rzymskiego św. Jana Pawła II w interpretacji aktora Teatru Polskiego Krystiana Modzelewskiego przy wspaniałych dźwiękach gitar. Na koniec zabrzmiała muzyka hiszpańska w wykonaniu wirtuoza gitary Hiszpana Paco Seco.

Czytaj więcej...

Kochani nasi Przyjaciele!

Obecny rok rozpoczęłyśmy w klimacie eschatologicznym. „Chrystus uczy chrześcijan takiego właśnie patrzenia na wydarzenia historii… w perspektywie wyznaczonej przez spojrzenie wiary w przyszłość… W świetle tajemnicy paschalnej Kościół przygotowuje i przeżywa każdy etap swojej ziemskiej pielgrzymki… Chrystus mówi o przemijaniu nieba i ziemi. «Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą» (Mk 13,31). Przemija postać tego świata, ale nie przemija słowo Boże. To przeciwstawienie jest bardzo wymowne. Nie przemija Bóg i to, co od Niego pochodzi. Nie przemija też ofiara Chrystusa, o której czytamy w Liście do Hebrajczyków. Jezus Chrystus «złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy» (por. Hbr 10,12); i dalej: «Jedną (...) ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani» (10,14).” Św. Jan Paweł ll (homilie).

Czytaj więcej...