Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Pierwsza nauka, jaką nam ten Mistrz niebieski daje co do modlitwy, jest, jak wiecie, ta, byśmy się modlili na osobności, jak On sam zawsze czynił, ile razy się modlił. Nie żeby tego potrzebował dla siebie, ale by nas swoim przykładem nauczyć. "

św. Teresa od Jezusa

Profesja_s_Kingi_01
Profesja_s_Kingi_10
Profesja_s_Kingi_09

27 września 2020 r. w naszej ełckiej wspólnocie, na ręce Matki Jadwigi od Chrystusa Króla, s.Maria Kinga od Jezusa Ukrzyżowanego złożyła swe pierwsze śluby zakonne na okres 3 lat. W obecności Wspólnoty, Delegata Prowincjała ds. Mniszek  O. Wojciecha Ciaka OCD, Rodziców i Matki Chrzestnej oraz wąskiego grona Przyjaciół, Profeska ślubowała Bogu posłuszeństwo, czystość i ubóstwo według Reguły i Konstytucji Mniszek Bosych Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.

O. Wojciech, w słowie skierowanym do neoprofeski, nawiązującym do historycznych postaci dwóch kobiet noszących to samo imię - św. Kingi córki króla Węgier oraz zmarłej na Węgrzech w 2009 r. młodej karmelitanki bosej - s.Kingi od Przemienienia Naszego Pana (Judith Buki), ukazał profesję zakonną jako krok dalej na drodze ku przemienieniu…

Ojciec zwrócił szczególną uwagę na 4 aspekty tej drogi:

  1. ślub czystości - szukanie osobistej relacji z Jezusem
  2. odczytywanie codzienności w jej ubóstwie
  3. ślub posłuszeństwa - przynależeć do Jezusa i Jemu się poddać
  4. odpowiedzialność za Wspólnotę

Kaznodzieja zaznaczył, że śluby zakonne nie mają prowadzić do uduchowienia się ale do przemienienia się w Jezusa Chrystusa.

Kończąc homilię Ojciec powiedział:

„A jaka będzie Twoja droga..? Przyjęłaś imię s. Kingi od Jezusa Ukrzyżowanego… Nie chodzi więc tylko o duchowe przeżywanie cierpień, które Ciebie spotkają, ale chodzi o przemienianie Ciebie przez szukanie zjednoczenia z Jezusem Ukrzyżowanym.

Niech więc w tych trzech bałtach soli rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, które dziś podejmujesz – odnajdź swój pierścionek, niech to poprowadzi Ciebie do ślubów wieczystych i do tego, co sprawi, że przemienisz się w Jezusa Ukrzyżowanego. Amen.

I jeszcze jedno – s. Kinga od Przemienienia Pańskiego swoje wspomnienia zatytułowała: non mi sona tirata indietro – nie wycofałam się… A więc i ty nie wycofuj się i możesz w duchu s. Kingi z Węgier modlić się: "Ufam, że przyjmiesz Panie moją ofiarę. Pragnę trwać pod Twoim Krzyżem. Przebacz mi. Udziel mi Twojej mocy i miłuj moje Siostry we mnie.”