Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Z początku, gdy dusza dopiero zaczyna wstępować na drogi życia wewnętrznego, Bóg nie ukazuje jej się jawnie, aby nie przeraziła się widokiem niskości i nicestwa swego wobec mieszkającego w niej tak ogromnego Majestatu. Powoli jednak, w miarę jak uzna tego potrzebę, rozszerza i rozprzestrzenia tę duszę, aby zdolna była objąć te skarby, które w niej składa. "

św. Teresa od Jezusa

Profesja_s_Kingi_24
Profesja_s_Kingi_20
Profesja_s_Kingi_06

27 września 2020 r. w naszej ełckiej wspólnocie, na ręce Matki Jadwigi od Chrystusa Króla, s.Maria Kinga od Jezusa Ukrzyżowanego złożyła swe pierwsze śluby zakonne na okres 3 lat. W obecności Wspólnoty, Delegata Prowincjała ds. Mniszek  O. Wojciecha Ciaka OCD, Rodziców i Matki Chrzestnej oraz wąskiego grona Przyjaciół, Profeska ślubowała Bogu posłuszeństwo, czystość i ubóstwo według Reguły i Konstytucji Mniszek Bosych Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.

O. Wojciech, w słowie skierowanym do neoprofeski, nawiązującym do historycznych postaci dwóch kobiet noszących to samo imię - św. Kingi córki króla Węgier oraz zmarłej na Węgrzech w 2009 r. młodej karmelitanki bosej - s.Kingi od Przemienienia Naszego Pana (Judith Buki), ukazał profesję zakonną jako krok dalej na drodze ku przemienieniu…

Ojciec zwrócił szczególną uwagę na 4 aspekty tej drogi:

  1. ślub czystości - szukanie osobistej relacji z Jezusem
  2. odczytywanie codzienności w jej ubóstwie
  3. ślub posłuszeństwa - przynależeć do Jezusa i Jemu się poddać
  4. odpowiedzialność za Wspólnotę

Kaznodzieja zaznaczył, że śluby zakonne nie mają prowadzić do uduchowienia się ale do przemienienia się w Jezusa Chrystusa.

Kończąc homilię Ojciec powiedział:

„A jaka będzie Twoja droga..? Przyjęłaś imię s. Kingi od Jezusa Ukrzyżowanego… Nie chodzi więc tylko o duchowe przeżywanie cierpień, które Ciebie spotkają, ale chodzi o przemienianie Ciebie przez szukanie zjednoczenia z Jezusem Ukrzyżowanym.

Niech więc w tych trzech bałtach soli rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, które dziś podejmujesz – odnajdź swój pierścionek, niech to poprowadzi Ciebie do ślubów wieczystych i do tego, co sprawi, że przemienisz się w Jezusa Ukrzyżowanego. Amen.

I jeszcze jedno – s. Kinga od Przemienienia Pańskiego swoje wspomnienia zatytułowała: non mi sona tirata indietro – nie wycofałam się… A więc i ty nie wycofuj się i możesz w duchu s. Kingi z Węgier modlić się: "Ufam, że przyjmiesz Panie moją ofiarę. Pragnę trwać pod Twoim Krzyżem. Przebacz mi. Udziel mi Twojej mocy i miłuj moje Siostry we mnie.”