Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Doświadczaj nas Panie, Ty który znasz wszelką prawdę, abyśmy i my poznali prawdę i samych siebie. "

św. Teresa od Jezusa

Multimedia

Prezentacje i inne materiały multimedialne.

Hymn Kongresu Eucharystycznego 28.03.2024 - 04.06.2026

  • Słowa i muzyka -- s. Agnieszka Brzozowska OCD
  • Opracowanie -- Piotr Pałka

Czytaj więcej...

Tekst i muzyka - s. Agnieszka Brzozowska OCD

Nagrania "na żywo" dokonano w klasztorze sióstr Karmelitanek Bosych w Ełku 5 kwietnia 2023 r.

Nuty w formacie pdf do Hymnu III Kongresu, opracowane na chór 4 głosowy przez Piotra Pałkę.

Czytaj więcej...

150 różnica urodzin św. Teresy od Dzieciątka Jezus jest okazja, by wciąż mocniej zacieśniać więź z naszą Siostrą w Karmelu.

Ojcem duszy i przewodnikiem na drodze wiary, stał się dla Teresy św. Jan od Krzyża. W kontekście jego nauki, słowa naszej Świętej Siostry: "Wszystko jest łaską" oraz "Ufność i tylko ufność", prowadzą do całkowitego zaufania Bogu, pomimo ciemności duszy i cierpień ciała, którego zwieńczeniem pod koniec życia, będzie spotkanie z Bogiem, Który jest Miłością i Miłosiedziem.

Hymn I Kongresu Różańcowego Diecezji Ełckiej

Odmawiajcie Różaniec - to słowa Matki Bożej, które wielokrotnie kierowała i nadal kieruje do wszystkich wierzących w Chrystusa. On uczy całym swym życiem odpowiadać Bogu: Fiat. Tak jak to czyniła Maryja... 

To oręż do walki z grzechem i złem tego świata.

Czytaj więcej...

Kim jestem? Kim chce mieć mnie Bóg?

Te krótkie rozważania wyrażone słowem i muzyką mogą stać się punktem odniesienia w spojrzeniu na siebie i swoje życie.

Czytaj więcej...

Kim jestem? Kim chce mieć mnie Bóg?

Te krótkie rozważania wyrażone słowem i muzyką mogą stać się punktem odniesienia w spojrzeniu na siebie i swoje życie.

Czytaj więcej...

Kim jestem? Kim chce mieć mnie Bóg?

Pieśni skruchy zostały napisane jako odzew na krótkie rozważania Abpa Adriana Galbasa SAC. W okresie Wielkiego Postu mogą stać się pomocą w spojrzeniu na naszą więź z Bogiem, na nas samych i naszą drogę życia...

Kim chce mieć mnie Bóg? Kim chcę być dla Boga.

tekst, muzyka, śpiew - s.Agnieszka Brzozowska OCD
piano - Jan Zeyland
realizacja nagrania - Grzegorz Kopala

 

Pieśni skruchy: 1 Pycha. „Ktoś pełen siebie”. Nie musi tak być

Pycha, najprościej ujmując, jest grzechem intelektu, dlatego jej synonimem jest zarozumiałość. O człowieku pysznym mówi się potocznie he is full of himself — „ktoś jest pełen siebie”. Jeśli dostrzegam, jak często odwracam się od Boga i stawiam siebie w Jego miejsce nawet w najdrobniejszych sprawach, jeśli jestem "napełniony sobą" i już nie chcę potrzebować nikogo, a jednak odczuwam w sercu niepokój i skrytą głęboko tęsknotę za Kimś Większym, to jest droga skruchy, która prowadzi przez pokorną służbę, poświęcenie i uniżenie. Ewagriusz z Pontu napisał: Demon pychy jest sprawcą najgłębszego upadku duszy. Namawia człowieka, aby nie uznawał Boga za wspomożyciela, lecz by sądził, że sam jest źródłem swych prawych czynów, a także by pysznił się przed braćmi, mając ich za głupców, gdyż nie pojmują wszyscy jego [rzekomej] wielkości.

Czytaj więcej...