Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Widzę wyraźnie, iż jest wolą Boga, abyśmy jeśli chcemy podobać się Bogu i otrzymywać odeń wielkie łaski, otrzymywali je za pośrednictwem Najświętszego Człowieczeństwa Chrystusa, w którym nieskończony Bóg, jak sam powiada, znajduje upodobanie. "

św. Teresa od Jezusa

O nas

Do Ełku przybyłyśmy 01.10.2004 r. na zaproszenie Ordynariusza Diecezji Ełckiej ks. Biskupa Jerzego Mazura, który dostrzegał wielką potrzebą istnienia klasztoru kontemplacyjnego w Ełku. Naszej małej - początkowo pięcioosobowej, później czteroosobowej wspólnocie karmelitańskiej (złożonej z sióstr pochodzących z trzech klasztorów), została powierzona misja tworzenia nowej fundacji Karmelu i zaszczepienia charyzmatu kontemplacyjno - terezjańskiego w tej najbardziej na północny-wschód wysuniętej części Polski. Nasz apostolat polega na modlitwie i ofierze dla dobra całego Kościoła i zbawienia każdego człowieka. Niesiemy w swych sercach pragnienia i niepokoje tych wszystkich, którzy proszą nas o pomoc i na nią liczą. Trwając w zjednoczeniu z Chrystusem, przedstawiamy Bogu w sposób szczególny ważne sprawy i przedsięwzięcia diecezji ełckiej, której stałyśmy się cząstką. Modlitwą obejmujemy naszych Pasterzy, kapłanów i seminarzystów, osoby życia konsekrowanego, wszystkich diecezjan.

Pierwszą Patronką naszego Klasztoru jest Maryja Matka Nadziei – z Nią i przy Niej uczymy się, jak zawierzyć wbrew wszelkiej nadziei i jak tę nadzieję nieść potrzebującym, żyjącym tu ludziom, borykającym się z wieloma problemami i trudnościami. Z ufnością i miłością kroczymy w naszej wędrówce wiary, ścieżkami Św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Czytaj więcej...

 • 5.00 Pobudka
 • 5.25 Jutrznia
 • 6.00 Anioł Pański
 • Modlitwa myślna
 • 7.00 Msza święta z dziękczynieniem
 • Modlitwa przedpołudniowa
 • ok. 8.20 śniadanie
 • praca
 • 11.45 Modlitwa południowa
  Litania do Matki Bożej,
  wezwania do Świętych Karmelu
  Anioł Pański
  Rachunek sumienia

Czytaj więcej...

 • 2012.10.11-20 - Jubileuszowe nawiedzenie klasztoru przez Ikonę Św. N. Matki Teresy od Jezusa
 • 2012.09.24 - Jubileusz 60-lecia profesji zakonnej s. Marii Wiesławy od Trójcy Przenajświętszej
 • 2012.07.16 - Poświęcenie dzwonu "Totus Tuus"
 • 2012.07.13-16 - Pierwsze Triduum i Uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel odprawione w nowej kaplicy będącej nadal w stanie surowym
 • 2012.04.19 - Obłóczyny s. Marii Agnieszki od Najświętszego Człowieczeństwa Chrystusa
 • 2011.11.27 - Obłóczyny s. Marii Karmeli od Krzyża
 • 2011.05.31 - Oblóczyny s. Marii od Jezusa
 • 2009.05.31 - Jubileusz 25-lecia profesji zakonnej M. Marii Jadwigi od Chrystusa Króla

Czytaj więcej...

Podkategorie