Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa O śmierci, śmierci – nie wiem jak można bać się ciebie, kiedy w tobie jest życie. "

św. Teresa od Jezusa

Budowa klasztoru

26 kwietnia 2007 r. na placu budowy rozpoczęły się pierwsze prace ziemne.

8 grudnia 2008 r. zamieszkałyśmy w kilku przygotowanych pomieszczeniach. Przez dwa kolejne lata trwały prace wykończeniowe tegoż skrzydła klasztoru.

0d roku 2010 prace budowlane skupiły się wokół drugiej części budynku. Na wszystkich kondygnacjach mieszkalnej części klasztoru zostały wymurowane ścianki działowe. Wstawiono brakujące okna w kaplicy, chórze zakonnym i bibliotece. Udało się również wykonać elewację zewnętrzną ścian klasztoru i kaplicy. Została także wymurowana wieża i umieszczono na niej krzyż oraz dzwon "Totus Tuus".

Przez kolejne lata trwały żmudne prace wykończeniowe, zaczynając do wykonania wszystkich koniecznych instalacji wewnątrz budynku.

W roku 2015 udało się posunąć do przodu wiele ważnych prac budowlanych: zakończono zakładanie instalacji, zostały wylane posadzki betonowe na wszystkich kondygnacjach, zakończono prace przy tynkowaniu ścian wewnętrznych oraz przy frontonie kaplicy. Rozpoczęłyśmy także pierwszy etap wykończenia wnętrz naszej docelowej kaplicy i chóru zakonnego. Powstały tam ozdobne łuki i filary, całość ścian została pomalowana na biało i w ciepłych odcieniach koloru beżowego.

Pragniemy gorąco podziękować
naszym Przyjaciołom i Dobroczyńcom za dotychczasową pomoc
i zapewnić o naszej modlitewnej wdzięczności.

Serdecznie zapraszamy do zobaczenia fotograficznej dokumentacji zamieszczonej w dziale Galeria, a wszystkim gotowym wspomóc budowę naszego klasztoru podajemy potrzebne dane:

UWAGA - NOWE NUMERY KONT BANKOWYCH
Bank Pekao S.A. Oddział w Ełku
ul. Słowackiego 16, 19-300 Ełk

PLN:   41 1240 5745 1111 0010 8715 6716
SWIFT - PKOPPLPW
EUR:   31 1240 5745 1978 0010 8715 6905

 


Boże Narodzenie 2022

Kochani nasi Przyjaciele i Dobroczyńcy

„Dziecię nam się narodziło… 
O Chryste, który narodziłeś się dla nas, naucz nas podążać z Tobą po drogach pokoju.”
  
Papież Franciszek

W minionym roku ta modlitwa towarzyszyła zapewne wszystkim ludziom dobrej woli, razem modlimy się o upragniony pokój na świecie. Naszą modlitwą i ofiarą obejmujemy najbardziej potrzebujących: uchodźców wojennych, wszystkich, którzy stracili swoich bliskich, walczących żołnierzy i tych, którzy zginęli.

W naszej wspólnocie, w minionych kilku miesiącach, przeżyłyśmy trzy niezwykle ważne uroczystości: Jubileusz 25-lecia Profesji Zakonnej s. Miriam, Pierwszą Profesję s. Katarzyny oraz Uroczystą Profesję s. Elżbiety.

Czytaj więcej...

Kochani nasi Dobroczyńcy,

Tegoroczny Wielki Post jest czasem naznaczonym okrutną wojną na Ukrainie. Jest czasem wielkiej, solidarnej modlitwy o nastanie pokoju. Jest również czasem niesienia pomocy potrzebującym i przyjmowania uchodźców wojennych pod nasz dach rodzinny, któremu na imię Polska. W Karmelu wspieramy materialnie i duchowo potrzebujących. Trwając w ufnej modlitwie mocno wierzymy, że miłość i dobro przywrócą ludziom utracony pokój. O taką miłość, która jest zdolna przemienić każde serce, błagamy Boga w naszej codziennej modlitwie. Miłość do Boga i do drugiego człowieka, która wszystko ocala i nigdy nie traci nadziei. Staramy się każdego dnia pamiętać, że jest on darem od Boga, a każdy trud wkładany w nasze ciężkie prace, przeżyć w duchu miłości, która budując przygotowuje świat wokół nas na przyjęcie z Bożych rąk każdego dobra, jakiego On Sam pragnie dla człowieka.

Czytaj więcej...