Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Z początku, gdy dusza dopiero zaczyna wstępować na drogi życia wewnętrznego, Bóg nie ukazuje jej się jawnie, aby nie przeraziła się widokiem niskości i nicestwa swego wobec mieszkającego w niej tak ogromnego Majestatu. Powoli jednak, w miarę jak uzna tego potrzebę, rozszerza i rozprzestrzenia tę duszę, aby zdolna była objąć te skarby, które w niej składa. "

św. Teresa od Jezusa

Dnia 26 kwietnia 2018 r. podczas Eucharystii J.E. Ks. Bp Jerzy Mazur SVD na mocy zezwolenia Stolicy Apostolskiej dokonał uroczystego kanonicznego erygowania naszego klasztoru Mniszek Bosych Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Witynach k/Ełku.

Od tej chwili nabyłyśmy wszelkie prawa i obowiązki właściwe klasztorom Naszego Zakonu stając się w pełni autonomiczną wspólnotą Karmelitanek Bosych, a nasza grupa fundacyjna już na stałe przynależy do klasztoru pw. Maryi Matki Nadziei i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Witynach.

Wdzięczne Bogu za ten niewysłowiony dar, pragniemy nieustanną modlitwą, ofiarą i życiem ukrytym przed oczami świata w klauzurze karmelitańskiej, wypraszać wszelkie potrzebne łaski tym, którzy z nadzieją zwracają swe serca ku Bogu, tym, którzy Go szczerze poszukują oraz tym, którzy jeszcze nie odkryli skarbu wiary i przynależności do Kościoła Świętego...