Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa … postęp duszy nie polega na tym aby dużo rozmyślała, tylko na tym, by dużo miłowała. "

św. Teresa od Jezusa

- Nadzieja jest potrzebna człowiekowi nie na jutro, ale na dzisiaj, już tu i teraz - mówił ks. bp Jerzy Mazur w czasie uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę klasztoru pw. Maryi Matki Nadziei i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku. - Wszystko, co powstało na tej ziemi do chwili obecnej, jest dla nas prawdziwym cudem Opatrzności Bożej - stwierdziła s. Jadwiga Kwiatkowska, przełożona ełckich karmelitanek bosych.

Ordynariusz diecezji ełckiej przypomniał w homilii, czym jest kamień węgielny, który niegdyś był punktem, na którym opierała się cała budowla. - Kamień węgielny jest symbolem Chrystusa. Jezus Chrystus jest w Kościele jakby żywym kamieniem węgielnym; kamieniem, na którym opiera się cała budowla żywego Kościoła - mówił. Jako symbol współtworzenia dzieła ełckiego Karmelu przedstawiciele dekanatów całej diecezji przywieźli po kamieniu. Ksiądz biskup mówił też o nadziei. - Szukania nadziei nie można odkładać na jutro, bo jutro jest w ręku Boga. Siostry pragną, by Karmel pod wezwaniem Maryi Matki Nadziei i św. Teresy od Dzieciątka Jezus był dla Kościoła lokalnego takim właśnie miejscem, gdzie ubodzy, cierpiący fizycznie i duchowo, poniżeni, grzesznicy będą mogli odnajdywać na nowo utraconą nadzieję - podkreślił.Na radosne uroczystości przybyli kapłani z licznych parafii, delegacje samorządowe i gminne oraz wierni z całej diecezji. Siostra Jadwiga Kwiatkowska podkreśliła, że realizacja tej budowy Karmelu w Ełku jest możliwa dzięki niezwykłej ofiarności i życzliwości diecezjan oraz dobroczyńców z całej Polski. - Wszystkich ofiarodawców siostry otaczają nieustanną modlitwą - zapewniła.

Jeśli ktoś chciałby współtworzyć to dzieło, może dokonać wpłaty na konto sióstr karmelitanek bosych: 17124019491111001004767027.

Monika Rogińska, Ełk