Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Przyrzeknij mi, że co dzień przez kwadrans będziesz rozmyślał, a ja ci przyrzekam niebo. "

św. Teresa od Jezusa

W mediach

Informacje o naszym klasztorze opublikowane w mediach: prasa "papierowa", elektroniczne publikacje...

- Wszystko, co powstało na tej ziemi do chwili obecnej jest dla nas prawdziwym cudem Opatrzności Bożej - mówi s. Jadwiga Kwiatkowska, matka przełożona sióstr karmelitanek w Ełku.

1 października w godzinach popołudniowych, w uroczystość św. Teresy od Dzieciątka Jezus, bp Jerzy Mazur odprawił Mszę św. na placu budowy klasztoru w Witynach koło Ełku i poświęcił kamień węgielny pod budowę klasztoru pw. Maryi Matki Nadziei i św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W homilii przypomniał, czym jest kamień węgielny: Jest symbolem Chrystusa. Jezus Chrystus jest w Kościele jakby żywym kamieniem węgielnym; kamieniem, na którym opiera się cała budowla żywego Kościoła. Razem z kamieniem węgielnym zostały wbudowane kamienie symbolizujące 21 dekanatów naszej diecezji. - To budowa modlitwy i czynu – powiedział pasterz ełckiego Kościoła. Mówił też o nadziei: - Nadziei nie można odkładać na jutro, bo jutro jest w ręku Boga. Siostry pragną, by karmel pod wezwaniem Maryi Matki Nadziei i św. Teresy od Dzieciątka Jezus był dla Kościoła lokalnego takim miejscem, gdzie ubodzy, cierpiący fizycznie i duchowo, poniżeni, grzesznicy będą mogli odnajdywać na nowo utraconą nadzieję.

Czytaj więcej...

- Nadzieja jest potrzebna człowiekowi nie na jutro, ale na dzisiaj, już tu i teraz - mówił ks. bp Jerzy Mazur w czasie uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę klasztoru pw. Maryi Matki Nadziei i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku. - Wszystko, co powstało na tej ziemi do chwili obecnej, jest dla nas prawdziwym cudem Opatrzności Bożej - stwierdziła s. Jadwiga Kwiatkowska, przełożona ełckich karmelitanek bosych.

Czytaj więcej...

(Nasz Dziennik 18.08.2006, Nr 166(2576))

 

W Święto Matki Bożej Szkaplerznej został poświęcony krzyż i plac pod budowę Karmelu pw. Maryi Matki Nadziei i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Witynach koło Ełku. Celem powołania Sióstr Karmelitanek Bosych "jest stać przed Bogiem w imieniu wszystkich".

Ceremonię poświęcenia poprzedziła modlitwa w katedrze św. Wojciecha w Ełku. Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. bp Jerzy Mazur SVD, miejscowy ordynariusz. W homilii o. Mariusz Jaszczyszyn OCD, delegat prowincjała ds. mniszek, przypomniał, jak wielkim bogactwem i darem dla każdego jest szkaplerz oraz jak cenna jest duchowość Karmelu. - Matka Boża posłużyła się maleńkim, niewspółmiernym do skutków znakiem, szkaplerzem, aby zapewnić nam zbawienie. Przypomniał, że szkaplerz jest praktyką Maryjną, która ma wielki wpływ na całe życie chrześcijańskie. - Jednak nie może być traktowany jako amulet, który sam z siebie ma moc. Samo noszenie skrawka materiału nie rozwiąże sprawy naszego zbawienia. Każdy, kto nosi szkaplerz, powinien budzić pragnienie rozmowy z Maryją, naszą Matką, a konsekwencją tej duchowej więzi powinna być praktyka Jej duchowych cnót i uczciwe chrześcijańskie życie - wskazał o. Jaszczyszyn.

Czytaj więcej...

W Święto Matki Bożej Szkaplerznej rozpoczęto budowę Karmelu w Diecezji ełckiej. Podczas uroczystej mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem Biskupa Ełckiego, o. Mariusz Jaszczyszyn, delegat prowincjała do spraw Mniszek, w homilii powiedział: „Każde narzędzie używane przez Maryję jest jakby kanałem łaski. Jednym z nich jest szkaplerz karmelitański.” Ojciec Mariusz powiedział: „szkaplerz karmelitański jest darem Maryi, praktyką Maryjną i znakiem łączności i miłości Karmelu z Matką”. W swoim słowie o. Mariusz OCB przypomniał też historię Karmelu oraz drogę przybycia sióstr Karmelitanek do Diecezji Ełckiej.

Czytaj więcej...