Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Przedstawcie sobie w waszej duszy pałac nad wszelki wyraz wspaniały, cały zbudowany ze złota i drogich kamieni, słowem taki, jaki tak wielkiemu Panu przystoi. Dodajcie do tego, że wspaniałość tego pałacu w znacznej części od was zależy. Bo rzeczywiście w waszej jest mocy przyczynić się do tego, aby był bogaty i okazały, bo nie mam budowli tak pięknej, jaką jest czysta dusza, jaśniejąca cnotami. Im większe cnoty, tym świetniejszy wydają blask. "

św. Teresa od Jezusa

Budowa klasztoru

26 kwietnia 2007 r. na placu budowy rozpoczęły się pierwsze prace ziemne.

8 grudnia 2008 r. zamieszkałyśmy w kilku przygotowanych pomieszczeniach. Przez dwa kolejne lata trwały prace wykończeniowe tegoż skrzydła klasztoru.

0d roku 2010 prace budowlane skupiły się wokół drugiej części budynku. Na wszystkich kondygnacjach mieszkalnej części klasztoru zostały wymurowane ścianki działowe. Wstawiono brakujące okna w kaplicy, chórze zakonnym i bibliotece. Udało się również wykonać elewację zewnętrzną ścian klasztoru i kaplicy. Została także wymurowana wieża i umieszczono na niej krzyż oraz dzwon "Totus Tuus".

Przez kolejne lata trwały żmudne prace wykończeniowe, zaczynając do wykonania wszystkich koniecznych instalacji wewnątrz budynku.

W roku 2015 udało się posunąć do przodu wiele ważnych prac budowlanych: zakończono zakładanie instalacji, zostały wylane posadzki betonowe na wszystkich kondygnacjach, zakończono prace przy tynkowaniu ścian wewnętrznych oraz przy frontonie kaplicy. Rozpoczęłyśmy także pierwszy etap wykończenia wnętrz naszej docelowej kaplicy i chóru zakonnego. Powstały tam ozdobne łuki i filary, całość ścian została pomalowana na biało i w ciepłych odcieniach koloru beżowego.

Pragniemy gorąco podziękować
naszym Przyjaciołom i Dobroczyńcom za dotychczasową pomoc
i zapewnić o naszej modlitewnej wdzięczności.

Serdecznie zapraszamy do zobaczenia fotograficznej dokumentacji zamieszczonej w dziale Galeria, a wszystkim gotowym wspomóc budowę naszego klasztoru podajemy potrzebne dane:

UWAGA - NOWE NUMERY KONT BANKOWYCH
Bank Pekao S.A. Oddział w Ełku
ul. Słowackiego 16, 19-300 Ełk

PLN:   41 1240 5745 1111 0010 8715 6716
SWIFT - PKOPPLPW
EUR:   31 1240 5745 1978 0010 8715 6905

 


Kochani nasi Przyjaciele!

Obecny rok rozpoczęłyśmy w klimacie eschatologicznym. „Chrystus uczy chrześcijan takiego właśnie patrzenia na wydarzenia historii… w perspektywie wyznaczonej przez spojrzenie wiary w przyszłość… W świetle tajemnicy paschalnej Kościół przygotowuje i przeżywa każdy etap swojej ziemskiej pielgrzymki… Chrystus mówi o przemijaniu nieba i ziemi. «Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą» (Mk 13,31). Przemija postać tego świata, ale nie przemija słowo Boże. To przeciwstawienie jest bardzo wymowne. Nie przemija Bóg i to, co od Niego pochodzi. Nie przemija też ofiara Chrystusa, o której czytamy w Liście do Hebrajczyków. Jezus Chrystus «złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy» (por. Hbr 10,12); i dalej: «Jedną (...) ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani» (10,14).” Św. Jan Paweł ll (homilie).

Czytaj więcej...

Kochani nasi Przyjaciele,

Mijający rok 2014 był wyjątkowo bogaty w ważne wydarzenia i takimi się kończy. W 1 niedzielę Adwentu, 30.11. br. rozpoczął się ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Życia Konsekrowanego, który jest obchodzony w całym Kościele. Jego otwarcie zostało poprzedzone czuwaniem modlitewnym w Bazylice św. Piotra w dniu 29.11.2014 r. Natomiast zakończy się 2.02.2016 r. uroczystą Mszą św. sprawowaną przez Ojca Świętego.

Z całym Zakonem Karmelitańskim dnia 15.10. br. rozpoczęłyśmy obchody Roku Jubileuszowego 500-lecia Narodzin Św. Teresy od Jezusa. Przez ostatnich pięć lat wspólnoty karmelitańskie pochylały się nad pismami św. Teresy, zgłębiając Jej doktrynę i na nowo odczytując nasz charyzmat w Kościele. Pragniemy jak najpełniej korzystać z łask Roku Jubileuszowego i prosimy Jezusa, aby rozlały się one na cały Kościół. Chciałybyśmy przybliżyć postać Reformatorki Karmelu jak najszerszym kręgom naszych przyjaciół.

Czytaj więcej...