Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Widzicie, co dał Ojciec Niebieski Synowi Swemu, którego nad wszystkich umiłował. Łatwo zatem możecie się domyśleć, jaka jest Jego wola. Takich to darów Ojciec użycza swoim na tym świecie, a użycza ich wedle miary miłości, jaką ich miłuje. Wie, że kto Go bardzo miłuje, ten zdolny jest wiele wycierpieć dla Niego. Kto mało miłuje, temu mało da do cierpienia. "

św. Teresa od Jezusa

Kochani nasi Przyjaciele,

W Święto Ofiarowania Pańskiego zakończył się Rok Życia Konsekrowanego – rok obfitujący w łaski Pana, przeżyty z wielką radością. Papież Franciszek powiedział w homilii tego dnia: „Rok ten niczym rzeka wlewa się w morze miłosierdzia, w to wielkie misterium miłości, jakiego doświadczamy w związku z Nadzwyczajnym Jubileuszem.”

W tym bezkresnym morzu miłosierdzia i w przeogromnym misterium miłości czujemy się zanurzone od początku Roku Miłosierdzia. Już 14 stycznia zasiliła personalnie ełcką wspólnotę fundacyjną s. Teresa Małgorzata od Czystości Serca Maryi, która przybyła z klasztoru w Nowych Osinach tuż przed naszą wielką uroczystością – profesją wieczystą s. Marii od Jezusa. 16 stycznia – to dzień długo wyczekiwany, a zarazem historyczny moment dla naszej młodej wspólnoty – pierwsza z sióstr, które wstąpiły do tworzącego się Klasztoru w Ełku, złożyła wieczystą profesję zakonną. Uroczystość była bardzo piękna i radosna.

Szczęście Oblubienicy stało się udziałem wszystkich licznie przybyłych uczestników. Ufamy, że łaskawy Bóg również Wam wszystkim – Przyjaciołom i Dobroczyńcom, daje udział w naszym szczęściu i obficie obsypuje łaskami.

Przed nami kolejne ważne uroczystości. 23 kwietnia profesję wieczystą złoży s. Maria Agnieszka od Najświętszego Człowieczeństwa Chrystusa, a następnego dnia, 24 kwietnia, pierwszą profesję złoży s. Maria Katarzyna od Miłości Miłosiernej. Powierzamy te Siostry Waszej modlitewnej pamięci i zapraszamy do duchowego towarzyszenia w tym szczególnym czasie łaski. Nadzwyczajny Jubileusz jest dla nas prawdziwie i dotykalnie nadzwyczajny, tak pod względem składanych przez Siostry profesji, jak i przez nowe kandydatki pragnące rozpocząć życie z nami we wspólnocie. Ufamy, że Nowicjat już niedługo zapełni się, a pieśń uwielbienia Bożego Miłosierdzia, płynąca z naszego klasztoru będzie coraz potężniejsza. Nieustannie dziękujemy Miłosiernemu Bogu za hojność Jego łask.

Ze względu na trwającą zimę, na naszej budowie odrobinę spokojniej. W lutym zostały wstawione drzwi w kaplicy i w chórze zakonnym. Obecnie przygotowujemy się do ułożenia posadzki w kaplicy. Pracę planujemy rozpocząć zaraz po Świętach Wielkanocnych, z nadzieją, że obie zbliżające się profesje Sióstr, odbędą się w nowej kaplicy.

Dziękujemy za Waszą życzliwą i nieocenioną pomoc, dzięki której możemy myśleć o kolejnych etapach prac wykończeniowych. Pragniemy, aby pierwszym pomieszczeniem oddanym do użytku w drugiej części budynku była nowa kaplica. Wiele udało się tam zrobić w ubiegłym roku, ale jeszcze sporo prac przed nami.

Raz jeszcze dziękujemy za otwartość Waszych serc, a naszą wdzięczność wyrażamy w modlitwie, zanurzając w Miłosierdziu Bożym wszystkie intencje, które nosicie w sercach.

Pozdrawiamy serdecznie w Chrystusie Zmartwychwstałym

Wasze siostry Karmelitanki Bose z Ełku