Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Wielki to istotnie dowód pokory, widzieć siebie obwinianym i potępionym bez winy, a milczeć... "

św. Teresa od Jezusa

- Wszystko, co powstało na tej ziemi do chwili obecnej jest dla nas prawdziwym cudem Opatrzności Bożej - mówi s. Jadwiga Kwiatkowska, matka przełożona sióstr karmelitanek w Ełku.

1 października w godzinach popołudniowych, w uroczystość św. Teresy od Dzieciątka Jezus, bp Jerzy Mazur odprawił Mszę św. na placu budowy klasztoru w Witynach koło Ełku i poświęcił kamień węgielny pod budowę klasztoru pw. Maryi Matki Nadziei i św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W homilii przypomniał, czym jest kamień węgielny: Jest symbolem Chrystusa. Jezus Chrystus jest w Kościele jakby żywym kamieniem węgielnym; kamieniem, na którym opiera się cała budowla żywego Kościoła. Razem z kamieniem węgielnym zostały wbudowane kamienie symbolizujące 21 dekanatów naszej diecezji. - To budowa modlitwy i czynu – powiedział pasterz ełckiego Kościoła. Mówił też o nadziei: - Nadziei nie można odkładać na jutro, bo jutro jest w ręku Boga. Siostry pragną, by karmel pod wezwaniem Maryi Matki Nadziei i św. Teresy od Dzieciątka Jezus był dla Kościoła lokalnego takim miejscem, gdzie ubodzy, cierpiący fizycznie i duchowo, poniżeni, grzesznicy będą mogli odnajdywać na nowo utraconą nadzieję.

Na uroczystość przybyli kapłani z wielu parafii, delegacje samorządowe i gminne oraz wierni. Był o. Mariusz Jaszczyszyn OCD, delegat prowincjała ds. mniszek. Wspomniał, że św. Tereska realizuje pragnienie ewangelizacji świata w swoich relikwiach. Powiedział: - W szczególny sposób upodobała sobie miasto Ełk, bo to miejsce odwiedziła dwukrotnie (w 2005 i 2007 r.) Zobowiązuje to nas wszystkich do realizacji jej duchowości, jej wskazań, co można uczynić poprzez dokończenie dzieła, które zostało podjęte, mianowicie budowy klasztoru.

Karmelitanki przez modlitwę niosą Bożą miłość i nadzieję wszystkim, którzy do nich zwracają się z prośbami. Siostra Jadwiga podkreśliła, że realizacja budowy klasztoru jest możliwa dzięki niezwykłej ofiarności i życzliwości diecezjan oraz dobroczyńców z całej Polski. Budowa klasztoru rozpoczęła się 26 kwietnia br. Powstały już piwnice pod całym budynkiem oraz parter w jednym skrzydle, który jeszcze przed zimą zostanie zadaszony. To pierwszy kontemplacyjno-klauzurowy klasztor w diecezji ełckiej. Tymczasowo karmelitanki przebywają w pomieszczeniach przy plebanii parafii św. Wojciecha w Ełku.

Jeśli ktoś chciałby wesprzeć dzieło budowy, może dokonać wpłaty na konto: 17124019491111001004767027.

Monika Rogińska, ks. Jerzy Sikora

ŹRÓDŁO: kuria.elk.pl