Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa
Żaden najlepszy nasz uczynek nie bierze początku z nas samych, tylko z tego źródła, nad którym zasadzone jest to drzewo naszej duszy i z tego Słońca, które samo ożywcze ciepło daje naszym uczynkom. "

św. Teresa od Jezusa

(Nasz Dziennik 18.08.2006, Nr 166(2576))

 

W Święto Matki Bożej Szkaplerznej został poświęcony krzyż i plac pod budowę Karmelu pw. Maryi Matki Nadziei i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Witynach koło Ełku. Celem powołania Sióstr Karmelitanek Bosych "jest stać przed Bogiem w imieniu wszystkich".

Ceremonię poświęcenia poprzedziła modlitwa w katedrze św. Wojciecha w Ełku. Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. bp Jerzy Mazur SVD, miejscowy ordynariusz. W homilii o. Mariusz Jaszczyszyn OCD, delegat prowincjała ds. mniszek, przypomniał, jak wielkim bogactwem i darem dla każdego jest szkaplerz oraz jak cenna jest duchowość Karmelu. - Matka Boża posłużyła się maleńkim, niewspółmiernym do skutków znakiem, szkaplerzem, aby zapewnić nam zbawienie. Przypomniał, że szkaplerz jest praktyką Maryjną, która ma wielki wpływ na całe życie chrześcijańskie. - Jednak nie może być traktowany jako amulet, który sam z siebie ma moc. Samo noszenie skrawka materiału nie rozwiąże sprawy naszego zbawienia. Każdy, kto nosi szkaplerz, powinien budzić pragnienie rozmowy z Maryją, naszą Matką, a konsekwencją tej duchowej więzi powinna być praktyka Jej duchowych cnót i uczciwe chrześcijańskie życie - wskazał o. Jaszczyszyn.

Po Mszy św. odbyło się poświęcenie krzyża i placu pod budowę klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych w Witynach. Stojąc pod krzyżem, ks. bp Jerzy Mazur powiedział: - Tak jak Jan wziął Maryję do siebie, kiedy usłyszał słowa Chrystusa: "Synu oto Matka twoja", tak i my dzisiaj bierzemy Ją do swego serca. Polecamy Jej wszelkie nasze troski, polecamy całą budowę tego Karmelu, skąd będą płynęły modlitwy do Boga Trójjedynego, do Maryi - za nas i za cały Świat.

Uczestnicy uroczystości mogli z bliska obejrzeć makietę Karmelu, którą przygotował architekt Andrzej Chwalibóg.
Obejmując diecezję ełcką, ks. bp Jerzy Mazur podjął starania, by wszystkie trudy tej ziemi były zanoszone Panu Bogu przez modlitwy zakonu kontemplacyjnego. Już na początku października 2004 r. na jego zaproszenie do Ełku przybyły siostry karmelitanki bose: s. Jadwiga - matka przełożona, s. Miriam, s. Joanna i s. Bernadetta. To już trzeci Karmel zainicjowany przez ks. bp. Mazura.
- Na tym wzgórzu będzie centrum Karmelu, centrum modlitwy dla wszystkich, którzy będą tego potrzebowali - zauważył o. Mariusz Jaszczyszyn, opisując miejsce wznoszenia klasztoru. W podziękowaniu za przybycie siostry karmelitanki ofiarowały wszystkim modlitwę w intencjach, które można było wpisać do księgi. Wiele trosk zostało powierzonych opiece modlitewnej karmelitanek.

Dzień dziękczynienia
- Poświęcenie placu i krzyża to dla nas dzień wielkiego dziękczynienia Panu Bogu przez ręce Maryi Królowej Karmelu za dar tworzenia nowego domu oraz za wszystkie łaski, których doświadczamy od początku przybycia do Ełku. Dziękujemy księdzu biskupowi za zaproszenie do diecezji ełckiej i za ojcowską troskę. Dziękujemy wszystkim kapłanom, osobom życia konsekrowanego oraz ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do realizacji tego dzieła - mówią siostry.

Monika Rogińska, Ełk

Osoby, które chciałyby wspomóc dzieło budowy ełckiego Karmelu, są proszone o dokonanie wpłaty na konto: 17124019491111001004767027
Siostry Karmelitanki zapewniają ofiarodawców o stałej pamięci modlitewnej.