Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Pan kocha serca radosne, dusze zawsze uśmiechnięte. "

św. Teresa od Jezusa

„Resurrexit, alleluja!
Zmartwychwstał, alleluja!

To radosne orędzie paschalne, które rozległo się z mocą
podczas Wigilii Paschalnej, umacnia naszą nadzieję.
«Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał» (Łk 24, 5-6).

Tymi słowami Anioł dodaje otuchy niewiastom przybyłym do grobu…
Chrystus zmartwychwstał! Chrystus żyje pośród nas!
Odtąd Jego imię brzmi: «Żyjący», śmierć, nie ma już nad Nim żadnej władzy” (por. Rz 6,9).

Św. Jan Paweł II - Orędzie wielkanocne „Urbi et orbi” 2004 r.

 

„Niech Błogosławiona  Maryja, milczący świadek Paschy!
Matka Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego,
która w godzinie cierpienia i śmierci zachowała płomień nadziei”,
uczy nas stawania się radosnymi świadkami Zmartwychwstałego Pana

Wasze siostry – karmelitanki bose z Ełku