Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Aby prześladowania i krzywdy wydały w duszy owoce i przyniosły jej pożytek, dobrze jest pamiętać o tym, że wpierw wyrządzone są one Bogu niż mnie. "

św. Teresa od Jezusa

Hymn Kongresu Eucharystycznego 28.03.2024 - 04.06.2026

 • Słowa i muzyka -- s. Agnieszka Brzozowska OCD
 • Opracowanie -- Piotr Pałka
 • Wykonanie: -- sopran: s. Agnieszka Brzozowska OCD
                     -- alt: s. Gregoria Dworakowska OSB
                     -- tenor: ks. Kamil Wielgat
                     -- bas: ks. Robert Galicki
 • Nagrania dokonano w klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych w Ełku 23.03.2024.
 • Realizacja nagrania i montaż -- ks. Kamil Wielgat
 • Realizacja klipu -- ks. Kamil Wielgat
 • Nuty do pobrania 

 

Pełny tekst hymnu: JA JESTEM Z WAMI
1. Powiedział Pan: Ja jestem z wami
    I dał nami miłość Swą, byśmy w komunii z Nim
    Zmartwychwstali do życia w Prawdzie, życia w pokoju,
    Gdzie wszystkim jest Bóg

Ref: Karmieni Chrystusem my, Jego uczniowie,
    Stajemy się światłem, zaczynem odnowy,
    Jak On, chlebem łamanym dla wszystkich,
    Zrodzeni z Miłości przez moc Eucharystii

2. Powiedział Pan: Ja jestem z wami.
    Swą Krew i Ciało dał, abyśmy mieli moc
    w drodze do Nieba, wpatrzeni w Niego i adorując Go,
    Pokonać wszelkie zło

3. Powiedział Pan: Ja jestem z wami
    I dał nam wiary moc, abyśmy razem z Nim
    Ofiarowali swoje życie w dziele zbawienia,
    By z Nim odnowić świat.