Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Aby prześladowania i krzywdy wydały w duszy owoce i przyniosły jej pożytek, dobrze jest pamiętać o tym, że wpierw wyrządzone są one Bogu niż mnie. "

św. Teresa od Jezusa

Modlitwa do Maryi Matki Nadziei

Z adhortacji apostolskiej "Ecclesia in Europa"
Papieża Jana Pawła ll

 

Maryjo, Matko nadziei,
bądź z nami na naszych drogach!
Naucz nas głosić Boga żywego;
pomóż nam dawać świadectwo Jezusowi,
jedynemu Zbawcy;
spraw, byśmy służyli bliźniemu,
otwierali się na potrzebujących,
wprowadzali pokój,
z zapałem budowali świat bardziej sprawiedliwy;
wstawiaj się za nami, którzy działamy w historii,
pewni, że plan Ojca się wypełni.


Pełny tekst modlitwy...

ogólne

Drodzy przyjaciele,

 

Cieszę się, że mogę się z wami połączyć w tych słowach, aby zachęcić was do większej modlitwy, bez zmęczenia. Módlcie się przede wszystkim sercem przepełnionym miłością i miłością społeczną, sercem pojednanym z Bogiem i z naszymi braćmi i siostrami.

 

Jeśli okoliczności lub zarządzenia cywilne lub kościelne spowodowane przez koronawirusa uniemożliwiają wam pójście do kościoła po prostu po to, by spotkać się z Panem lub wziąć udział w Eucharystii, wiedzcie, że nikt, absolutnie nikt, nie może wam przeszkodzić w zwróceniu się do Boga i błaganiu Go o pomoc w tej chwili wielkiej próby. Przypomnijcie sobie słowa, z którymi Jezus zwraca się do nas dzisiaj, w tę trzecią niedzielę Wielkiego Postu: "Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca (...) Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie" (J 4,21-24).

 

To właśnie teraz, gdy koronawirus doświadcza ludzi na całym świecie, musimy z większą intensywnością zwracać się do Boga z ufnością i prawdą, aby powierzyć się czułości Ojca i Najświętszej Maryi Pannie, aby nas okryła i chroniła swoim matczynym płaszczem. Święty Paweł mówi nam o tym, gdy pisze do chrześcijan z Efezu i do nas: "Wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych" (Ef 6,18)

 

Razem, jednym sercem i jedną duszą, zjednoczeni w tej samej wierze, podnieśmy ręce do Boga i błagajmy Go. Powierzmy Mu świat i Jego Kościół. Jego serce będzie czekało i nas uratuje.

 

Robert Kardynał Sarah

W Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, we Włocławku odbędzie się wielkie spotkanie modlitewne "Polska pod Krzyżem". Zachęcamy do udziału - informacje na stronie PolskapodKrzyzem.pl!

Jeśli jednak ktoś nie może pojechać, a chciałby mieć w tym swój udział, to zapraszamy 14 września 2019 r., by - przez wspólną modlitwę w naglących intencjach Kościoła i naszej Ojczyzny - włączyć się w ogólnopolskie wydarzenie w naszym klasztorze.

Czytaj więcej...

Tegoroczną Uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel oraz trzydniowe duchowe przygotowanie poprowadził O.Mariusz Płóciennik – karmelita z najstarszego w Polsce klasztoru Karmelitów z Krakowa na Piasku. Klasztor ten został ufundowany przez Św. Jadwigę Królową Polski w roku 1395, a dwa lata później zamieszkali tu pierwsi zakonnicy. Po śmierci Królowej Jadwigi (1399) klasztor opieką otoczył Król Władysław Jagiełło.

Czytaj więcej...

Siostry Karmelitanki Bose z Ełku
zapraszają serdecznie do wzięcia udziału
w duchowym przygotowaniu uroczystości patronalnej w Zakonie Karmelitańskim.

W dniach 13-15 lipca 2019 r. w Kaplicy Sióstr w Witynach,
zostanie odprawione uroczyste Triduum,
ku czci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.
Eucharystii o godz. 18:00 będzie przewodniczył Karmelita z Krakowa.

Dnia 16 lipca w Uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel
godz. 18:00 – Uroczysta Msza Święta.

Czciciele Matki Bożej z Góry Karmel będą mogli przyjąć Szkaplerz karmelitański.