Karmel Maryi Matki Nadziei

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ełku

12 lat naszej obecności w Ełku
" św. Teresa od Jezusa Widzicie, co dał Ojciec Niebieski Synowi Swemu, którego nad wszystkich umiłował. Łatwo zatem możecie się domyśleć, jaka jest Jego wola. Takich to darów Ojciec użycza swoim na tym świecie, a użycza ich wedle miary miłości, jaką ich miłuje. Wie, że kto Go bardzo miłuje, ten zdolny jest wiele wycierpieć dla Niego. Kto mało miłuje, temu mało da do cierpienia. "

św. Teresa od Jezusa

Modlitwa do Maryi Matki Nadziei

Z adhortacji apostolskiej "Ecclesia in Europa"
Papieża Jana Pawła ll

 

Maryjo, Matko nadziei,
bądź z nami na naszych drogach!
Naucz nas głosić Boga żywego;
pomóż nam dawać świadectwo Jezusowi,
jedynemu Zbawcy;
spraw, byśmy służyli bliźniemu,
otwierali się na potrzebujących,
wprowadzali pokój,
z zapałem budowali świat bardziej sprawiedliwy;
wstawiaj się za nami, którzy działamy w historii,
pewni, że plan Ojca się wypełni.


Pełny tekst modlitwy...

Tegoroczną Uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel oraz trzydniowe duchowe przygotowanie poprowadził O.Mariusz Płóciennik – karmelita z najstarszego w Polsce klasztoru Karmelitów z Krakowa na Piasku. Klasztor ten został ufundowany przez Św. Jadwigę Królową Polski w roku 1395, a dwa lata później zamieszkali tu pierwsi zakonnicy. Po śmierci Królowej Jadwigi (1399) klasztor opieką otoczył Król Władysław Jagiełło.

Zgromadzeni przy ołtarzu kapłani celebrowali uroczystą Eucharystię pod przewodnictwem O. Mariusza O.Carm., który również wygłosił homilię. Skupiając się głównie na przypomnieniu omawianych w czasie Triduum przywilejów, obowiązków i praktyk zalecanych noszącym szkaplerz święty, kaznodzieja podkreślał, że szkaplerz karmelitański jest zewnętrznym wyrazem miłości do Maryi, zaufania Jej oraz zaangażowania się w naśladowanie życia Matki Pana.

Licznie zebranym wiernym zostały przytoczone słowa Matki Bożej wypowiedziane do św. Szymona Stock (Generała Zakonu) o szkaplerzu karmelitańskim: To będzie przywilejem dla ciebie i wszystkich karmelitów – kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego, oraz „Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania”. Ojciec dodał również ważne wyjaśnienie Papież Piusa XII: „Szkaplerz święty jest rzeczywiście znakiem i gwarancją szczególnej opieki Najświętszej Dziewicy, ale niech nikt nie sądzi, że nosząc tę szatę, może oddać się opieszałości serca i obojętnym duchem czekać na zbawienie”,

Kaznodzieja tłumaczył zebranym, że noszenie szkaplerza powinno przypominać o naszych obowiązkach chrześcijańskich jako warunku pewności, że Matka Boża będzie wstawiać się za nami. Szkaplerz wyraża bowiem wiarę chrześcijanina w spotkanie z Bogiem w życiu wiecznym dzięki wstawiennictwu i opiece Maryi Dziewicy.

Po zakończonej uroczystości wszyscy, którzy pragnęli wejść do Rodziny Karmelu przyjęli Szkaplerz Karmelitański jako znak wiary chrześcijańskiej i znak Maryi, a chętni zostali dodatkowo wpisani do Księgi Bractwa Szkaplerznego.

Warto przypomnieć, że symbolika szkaplerza jest niezwykle wymowna. Część spadająca na plecy oznacza postawę poddania się woli Bożej w znoszeniu trudów, doświadczeń i swojego krzyża – na wzór Maryi i z jej opieką. Przednia zaś część szkaplerza – spadająca na piersi – ma przypominać, że serce człowieka powinno bić miłością do Boga i bliźnich, że ma on odrywać się od przywiązań doczesnych i za pośrednictwem Maryi zabiegać o dobra wieczne.

Galeria zdjęć z uroczystości: galeria.

2019-07-16 Uroczystość MB z Góry Karmel 14
2019-07-16 Uroczystość MB z Góry Karmel 10
2019-07-16 Uroczystość MB z Góry Karmel 16